submenu
content

III sektor z dotacjami na aktywizację seniorów

01-12-2017

40 mln – to łączna pula dotacji, którą organizacje pozarządowe mogą otrzymać na  realizację projektów społecznych aktywizujących seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

 

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

 

Jakie wsparcie dla organizacji pozarządowych?

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów. Chodzi tu o: edukację osób starszych, integrację międzypokoleniową, partycypację społeczną seniorów oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

 

ASOS w 2017...

W 2017 roku z programu ASOS zostało dofinansowanych 370 ofert organizacji pozarządowych na łączną kwotę 38 mln zł. Skorzystało z tego ok. 180 tys. osób starszych.

 

… i 2018 roku

Na realizację edycji 2018 Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych zaplanowano kwotę 40 mln zł.

 

Tym razem szczególny nacisk zostanie położony na realizację projektów mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych, promowanie partnerstwa z placówkami dziennego pobytu „Senior+”, wspieranie osób starszych w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się, a także świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności.  Promowane będą także projekty realizowane na terenach dotkniętych tegorocznymi nawałnicami.

 

Nabór w ramach edycji 2018 potrwa do 22 grudnia br.

 

Ogłoszenie o konkursie. 

 

III sektor z dotacjami na aktywizację seniorów III sektor z dotacjami na...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: