submenu
content

Prawie 260 placówek dla osób starszych

04-01-2018

67858 miejsc opieki w 257 placówkach – to bilans programu „Senior+” na koniec 2017 r. 4 stycznia otwarto kolejną placówkę.

 

4 stycznia 2018 roku otwarty został klub "Senior+" w Ujeździe w województwie łódzkim. Władze gminy uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków z programu  Senior+  na lata 2015-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W otwarciu klubu udział wzięła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

„Takie miejsca są nieodzowne. To co często towarzyszy osobom starszym, oprócz chorób, to jest samotność. Ta samotność pogłębia też inne dolegliwości. Takie miejsca spotkania, fizjoterapii, aktywności, bardzo dobrze wpływają na osoby starsze”. – powiedziała podczas otwarcia placówki Senior+ w Ujeździe wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

Program Wieloletni Senior+ na lata 20115 – 2020 skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Polega on na tworzeniu placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

 

W 2016 roku Program został zaktualizowany zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzoną ewaluacją funkcjonowania programu.

 

Główne zmiany w Programie:

  • wprowadzenie nowej formy – Klub „Senior+”,
  • jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki zwiększone do max. 300 tys. złotych w przypadku Dziennego Domu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł,
  • na utworzenie Klubu „Senior+” dofinansowanie wyniesie 150 ty. Zł, a 25 tys. zł na jego wyposażenie. Natomiast wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji na wyposażenie Klubu „Senior+” nie może być wyższa niż 25 tys. zł
  • maksymalny koszt utrzymania każdego jednego miejsca miesięcznie w klubie „Senior+” wyniesie 200 zł. Dla domów Senior+ kwota ta wzrosła z 200 do 300 złotych.

 

W 2017 roku dzięki Programowi „Senior+”:

  • dofinansowano utworzenie nowych 35 Dziennych Domów „Senior+” na łączną kwotę 9 mln zł,
  • dofinansowano powstanie 96 nowych Klubów „Senior+” na kwotę wynoszącą 11 mln zł,
  • dofinansowano funkcjonowanie 124 istniejących placówek Senior+ ( 8,4 mln zł)
  • na tworzenie i funkcjonowanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych przeznaczono ponad 28,4 mln zł.

 

Łącznie na koniec 2017 działało ok. 257 placówek „Senior +” zapewniających 6758 miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.

 

W ramach edycji 2018 Programu „Senior+” na jego realizację zostanie przeznaczonych 80 mln zł. Kwota ta pozwoli na utworzenie około 310 nowych placówek, w tym 60 Domów Dziennych i 250 Klubów „Senior+”.

 

Zdjęcia z otwarcia klubu "Senior+" w gminie Ujazd. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: