submenu
content

Święto Babć i Dziadków w Błoniu

18-01-2018

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska odwiedziły 18 stycznia przedszkole "Promyczek" w Błoniu. Okazją były zbliżające się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Przedszkolaki zaprosiły do wspólnej zabawy uczestników zajęć w Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Błoniu.

 

Minister Rafalska złożyła gościom życzenia z okazji nadchodzącego dnia Dziadka i Babci. "Jako babcia czwórki wnucząt składam najserdeczniejsze życzenia, gratulacje. Instytucja babci jest ważna, przez Polaków bardzo doceniana. Nie zapominam też o ważnych dziadkach" – powiedziała.

 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że program senioralny będzie kluczową częścią budżetu w roku 2018. W tym roku do seniorów z budżetu trafi 15,6 mld zł. MRPiPS realizuje kilka znaczących programów z tego obszaru. Na edycję Programu „Senior+” 2018 przeznaczono 80 mln zł. Ta kwota pozwoli na utworzenie ok. 310 nowych placówek, w tym 60 Dziennych Domów i 250 Klubów „Senior+”. W  tym roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych ASOS zaplanowano kwotę 40 mln zł.

 

"Pamiętajmy o tym, że ta aktywność, jak najdłuższa, chroni nas przed utratą samodzielności, czego byśmy nie chcieli. Bo tak długo jak jesteśmy aktywni, rozmawiamy, wychodzimy z domu, integrujemy się z innymi, czujemy się samodzielni i chcemy, żeby to jak najdłużej trwało. Ale jak to w życiu bywa, mamy ograniczenia zdrowotne i nie wszystko zależy od nas samych" – dodała minister Rafalska.

 

Program „Opieka 75+” na rok 2018 został opracowany w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Ma on na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców.

 

"Na etapie końcowym mamy w resorcie przygotowanie dokumentu, który dotyczy polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030. Ta polityka ma być oparta o trzy filary: bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność. To są trzy słowa klucze, które mówią, na kanwie czego będą budowane pozostałe działania" – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: