submenu
content

Dobra zmiana w polityce senioralnej

23-03-2018
Społeczeństwo polskie staje przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian w strukturze demograficznej ludności. W praktyce oznacza to wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia oraz rosnący, ale wciąż niski poziom dzietności. Nic więc dziwnego, że polityka społeczna wobec osób starszych została uznana przez rząd za jeden z priorytetów.
 
W końcu 2016 roku liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln osób. 9 mln spośród nich stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (prawie 24%). Wyniki Prognozy ludności na lata 2014–2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do roku 2050 do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności.
 
Rosnąca liczba ludności w wieku powyżej 60 roku życia wymusza na polityce publicznej Polski rozwój polityki społecznej skierowanej do tej grupy osób w celu stworzenia warunków do zaspakajania jej potrzeb oraz kształtowania prawidłowych relacji między starszym a młodszym pokoleniem.
 
W ramach polityki społecznej wobec osób starszych rząd podejmuje działania związane z sytuacją materialną i mieszkaniową seniorów, zapewnieniem im dostępu do opieki zdrowotnej, jak również z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjną, kulturalną czy sportową osób starszych. Przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie minimalnych świadczeń, największa od 5 lat waloryzacja rent i emerytur, aktywizacja społeczna osób starszych, zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozszerzenie katalogu uprawnień opozycji antykomunistycznej czy wsparcie weteranów i kombatantów wojennych – to tylko część działań podejmowanych przez rząd z myślą o seniorach. Poniżej prezentujemy najważniejsze z tych działań.
 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: