submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

10-05-2010

MPiPS informuje, że rozstrzygnięto otwarty  konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

więcej

Od 1 maja 2010 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wchodzą w zakres koordynacji

29-04-2010

Od 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

więcej

Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka

01-04-2010

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

więcej

Opieka nad dziećmi do lat 3 - żłobki, kluby dziecięce, nianie

30-03-2010

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania to formy opieki nad dziećmi do lat 3, a w niektórych uzasadnionych wypadkach do lat 4. To ogromna szansa na podjęcie aktywności zawodowej przez rodziców. Takie propozycje znalazły się w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

więcej

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2010

05-02-2010

W roku 2010 Minister Pracy i Polityki Społecznej udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Na realizację tego zadania przeznaczono 7.800.000 zł.

więcej

Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

28-12-2009

Od 1 stycznia 2010 r. ulegną zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych
dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

więcej

Wyjaśnienia w sprawie zasad rozliczania kwot przekazywanych przez komornika na poczet należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

10-12-2009

W przypadku gdy dłużnik posiada zadłużenie z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez dwa lub więcej okresy świadczeniowe, organ właściwy wierzyciela powinien zaliczyć przekazane przez komornika lub administracyjny organ egzekucyjny kwoty na poczet najwcześniej wymagalnych należności z tego tytułu.

więcej

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie wymogu pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną

10-12-2009

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w MPiPS Marka Buciora w sprawie możliwości przesunięcia terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży z 10 tygodnia na termin późniejszy.

więcej

Informacja na temat zaświadczenia lekarskiego wymaganego przy ubieganiu się o tzw. "becikowe" i dodatek z tytułu urodzenia dziecka

26-11-2009

Od 1 listopada 2009 r. do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka konieczne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Ministerstwo Zdrowia udzieliło wyjaśnień dotyczących najczęściej zadawanych pytań na temat zasad wystawiania tego zaświadczenia lekarskiego.

więcej

Pismo w sprawie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

25-11-2009

Dziś (25 listopada 2009 r. ) Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior wystosował  pismo do Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie możliwości przesunięcia terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży z 10 tygodnia na termin późniejszy.

więcej
1  ««««  32  33  34  35  36  37  38  39  40  »»»»  40
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: