submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r.

21-05-2009
Departament Świadczeń Rodzinnych informuje, że rozstrzygnięto otwarty  konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r.
 
Do MPiPS wpłynęły 364 wnioski konkursowe. Z przyczyn formalnych odrzucono 48 z nich. Zespół ocenił pod względem merytorycznym 316 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla 316  projektów.
 
Zespół zaproponował dofinansowanie 316 wniosków na  łączną kwotę 7.653.000 zł oraz przyznanie wyróżnień w wysokości 7.000 zł dla 21 najlepszych podmiotów realizujących projekty.
 
Wykaz projektów wyróżnionych
 
 
Przyznane dotacje na realizację Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad  Dzieckiem i Rodziną w 2009 r.
 
 
Wytyczne do kalkulacji i harmonogramu
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: