submenu
content
Konferencja pn. „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?” Konferencja pn. „Efektywna... Konferencja pn. „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?” Konferencja pn. „Efektywna... Konferencja pn. „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?” Konferencja pn. „Efektywna...

Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?

17-03-2015

Konferencja pn. „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?”, zorganizowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, odbyła się 17 marca 2015 r. w siedzibie CPS „Dialog”.

 

Otwierając konferencję Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że świadczenia rodzinne to bardzo ważny aspekt naszego życia, a sposób w jaki przekładają się one na jakość funkcjonowania naszego społeczeństwa jako całości może przełożyć się nie tylko na brak stabilności funkcjonowania rodziny, ale także na stabilność kraju.

 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz witając zebranych gości podkreślił, że temat polityki prorodzinnej jest istotny w życiu codziennym, a dla związków zawodowych jest to problematyka bardzo żywa.  Wszystkie trzy centrale: OPZZ, NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych wielokrotnie  poruszały ten problem. „Jest spór, także w środowiskach związkowych, czy środki powinny być kierowane selektywnie, czy nie. Czy wspierać wszystkich, czy też pomoc kierować tylko i wyłącznie do tych potrzebujących? Jest potrzeba znalezienia jakiegoś konsensusu, ale najważniejsze jest, by inwestować w to co jest dzisiaj najistotniejsze – w rodzinę, w przyszłość, w dzieci i młodzież. Dyskutujmy, zgłaszajmy propozycje i budujmy jak najlepszy projekt, który umocni polską rodzinę i skieruje świadczenia do najbardziej potrzebujących”– mówił.

 

Profesor Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, witając uczestników konferencji podkreślił, że sytuacja demograficzna w Polsce od wielu lat ulega pogorszeniu. Związane jest to ze zmianą demograficzną, a także z pewnymi niekorzystnymi zjawiskami na rynku pracy i  procesami migracyjnymi. „Czeka nas projekt 1 000 zł miesięcznie przez rok od urodzenia dziecka dla studentów, bezrobotnych, rolników i pracujących na umowach o dzieło, czeka nas także ważna debata dotycząca systemu podatkowego, który będzie bardziej sprawiedliwy, bo będzie uwzględniał liczbę członków rodziny” – mówił.

 

Prof. Józefina Hrynkiewicz z UW w swoim wystąpieniu „Zasady udzielania świadczeń rodzinnych” zauważyła, że rodzina w polskiej tradycji jest najwyższą wartością, a rząd podejmuje szereg pozytywnych działań w polityce prorodzinnej. Według prof. Hrynkiewicz pomoc powinna być powszechna i docierać tam gdzie jest potrzebna. Ponadto należy pomagać tak, by chronić godność ludzi i rodzin, którym się pomaga. Polityka prorodzinna i pomoc w jej ramach powinna być na pewnym poziomie – taniość nie może być głównym wyznacznikiem.

 

Piotr Szumlewicz z OPZZ w wystąpieniu pn. „Ku socjaldemokratycznej polityce społecznej”  skupił się na tym, dlaczego świadczenia w polityce społecznej powinny mieć charakter uniwersalny. Według eksperta OPZZ przemawia za tym m.in. fakt, że świadczenia selektywne są stygmatyzujące, zaś świadczenia uniwersalne cieszą się powszechnym poparciem społecznym.

 

Jako kolejna głos zabrała dr Katarzyna Tuszyńska z OPZZ, przedstawiając referat „Polityka rodzinna w kontekście selektywnych świadczeń społecznych”. Według dr Tuszyńskiej świadczenia rodzinne w Polsce mają głównie charakter socjalny, tj. mają, w założeniu, służyć jako wsparcie rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej, a rodzinom najuboższym powinien służyć system pomocy społecznej. „Ponieważ selektywność nie dotyczy jedynie kwestii dochodowych, to ostatecznie świadczenia w swojej większości mają charakter selektywny. Nawet, jeśli do ich przyznania nie jest brane kryterium dochodowe” – mówiła. Na zakończenie rekomendowała, by wobec dylematu – zmniejszać prawdopodobieństwo nieudzielenia wsparcia potrzebującym versus zmniejszać prawdopodobieństwo udzielenia wsparcia niepotrzebującym, zwiększać efektywność wsparcia poprzez eliminację jak największej liczby błędów w jego adresowaniu oraz skuteczności wsparcia.

 

Jako ostatnia wystąpiła dr Monika Gładoch, Pracodawcy RP, z referatem pn. „Obowiązki pracodawcy w kontekście polityki prorodzinnej państwa”, w którym omówiła podstawy prawne polityki prorodzinnej, w tym: podstawy konstytucyjne polityki prorodzinnej, podstawy polityki prorodzinnej w prawie europejskim, a także m.in. obowiązki pracodawcy wobec kobiet w ciąży, prawa dla rodziców oraz prawa pracownika w trakcie urlopu.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: