submenu
content

Senat za lepszą ochroną świadczeń przed komornikiem

07-07-2016
Senat przyjął nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednoznacznie przesądzającą, że niektóre kategorie środków finansowych otrzymywanych przez osoby uprawnione nie będą miały wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Dodatkowo zabezpieczył je też przed egzekucją komorniczą.
 
Senat przyjął nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednoznacznie przesądzającą, że niektóre kategorie środków finansowych otrzymywanych przez osoby uprawnione nie będą miały wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Dodatkowo zabezpieczył je też przed egzekucja komorniczą. Projekt powstał w Kancelarii Prezydenta RP. 
 
"Chodzi o środki w ramach programu "rodzina 500 plus", czyli świadczenia wychowawcze wypłacane na mocy ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Także dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego, przysługujące na utrzymanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub rodzinnych domach dziecka,  nie będą uwzględniane przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych" – mówił wiceminister Stanisław Szwed.
 
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmierza do poprawy sytuacji materialnej osób wychowujących dzieci i zwiększenia w ten sposób dzietności. Nie może ona więc być wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych i pomocy osobom zobowiązanym z tego tytułu, zwłaszcza w sytuacji tak niskiej ściągalności alimentów. Byłoby to nie tylko sprzeczne z jej istotą, ale również rażąco naruszałoby zasadę sprawiedliwości społecznej.
 
Ponadto środki te będą zwolnione od egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego lub z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Pieniądze z tych tytułów mają trafiać na specjalny nowy rodzaj rachunków – tzw. rachunki rodzinne. Ich posiadaczami będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia. 
 
Na rachunek rodzinny wpłacane będą wyłącznie środki z tych świadczeń. Otwarcie oraz prowadzenie tego rachunku ma być wolne od opłat i prowizji. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do wydania do rachunku karty oraz umożliwienia bezpłatnej wypłaty w bankomatach danego banku oraz tych wskazanych przez SKOK. Decyzja o tym, czy zaoferować prowadzenie tego typu rachunków, podejmowana będzie przez banki i SKOK-i indywidualnie. 
 
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: