submenu
content

Więcej partnerów Karty Dużej Rodziny

12-01-2018

Zapewnienie rodzinom odpowiednich warunków do życia i przyjaznego środowiska do wychowywania kolejnych pokoleń Polaków – to główny cel polityki rodzinnej, której jednym z instrumentów jest udoskonalana Karta Dużej Rodziny. Dostosowanie jej do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej to nie jedyna nowość. Swoją ofertę dla rodzin wielodzietnych zwiększa Orlen, a o rozwój sieci Partnerów Karty zadba Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

 

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Dziś w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisano umowę rozszerzającą zniżki oferowane przez firmę Orlen.

 

Tańsze paliwo dla dużych rodzin

Orlen dołączył do Karty Dużej Rodziny we wrześniu 2015 r. Od 27 stycznia br., dzięki podpisanej dziś umowie, zniżka będzie większa o 3 grosze. Szczegóły nowej oferty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

  • rabat 8 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa,
  • rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA,
  • rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro,
  • rabat 20% na zakupy w myjni.

 

Trzykrotnie lepsze wyniki

Pozyskiwanie Partnerów Karty Dużej Rodziny przez najbliższe dwa lata (2018-2019) zostało powierzone Związkowi Dużych Rodzin „Trzy Plus”. To efekt ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu adresowanego do organizacji pozarządowych.

 

W trakcie prac nad przygotowaniem zasad konkursu została uwzględniona skala i jakość umów zawartych przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Dokonano też porównania wyników Związku z rezultatami osiągniętymi przez wojewodów, na których wcześniej spoczywało pozyskiwanie Partnerów Karty Dużej Rodziny. Efekt? Liczba zawartych umów przez Związek Dużych „Rodzin” jest aż ponad trzykrotnie wyższa. Obserwując liczbę wydawanych kart rośnie także, szybciej niż zakładano, zainteresowanie posiadaniem Karty Dużej Rodziny.

 

Zwiększona skuteczność Karty Dużej Rodziny

Dzięki współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” resort rodziny zrealizował zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, która w 2016 roku wykazała, że skuteczność Karty Dużej Rodziny była ograniczona, albowiem oferta Karty w niewystarczającym stopniu odpowiadała potrzebom rodzin wielodzietnych. Brakowało podmiotów oferujących produkty i usługi pochłaniające większość budżetu domowego. NIK podniosła też kwestię koncentracji podmiotów Karty Dużej Rodziny w większych miastach oraz niskiej ich dostępności w małych miejscowościach i na wsi.

 

Więcej nowych Partnerów za tę samą dotację

Co ważne, w ramach tej samej kwoty dotacji Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” pozyska więcej Partnerów niż wcześniej. Maksymalna dotacja na realizację zadania w latach 2018-2019 wynosi 3 mln zł (po 1,5 mln zł rocznie), przy czym promowane są szczególnie umowy zawarte z partnerami o zasięgu ogólnokrajowym z branż oferujących dobra i usługi szczególnie obciążające budżety gospodarstw domowych – żywność, edukacja, odzież i obuwie, mieszkanie.

 

Aktywność resortu rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco monitoruje realizację zadania pozyskiwania Partnerów przez organizację pozarządową. Co więcej, koordynuje ten proces i wytycza kierunki działania. W praktyce oznacza to zintensyfikowanie działań na rzecz pozyskania Partnerów lokalnych i regionalnych, tak aby Karta Dużej Rodziny odpowiadała potrzebom jak największej liczby dużych rodzin i była dostępna również w małych miejscowościach i na wsiach. Na tym jednak nie koniec. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskuje samodzielnie Partnerów strategicznych Karty Dużej Rodziny, zwłaszcza spółki Skarbu Państwa.

 

Ważna rola Partnerów Karty Dużej Rodziny

Promowanie w społeczeństwie idei posiadania dużej rodziny jako dobra, które jest powodem do dumy i receptą na wzrost demograficzny, jest godne największego zaangażowania. Coraz częściej dostrzegają to firmy prowadzące politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wpływ udziału przedsiębiorstwa w programie Karty Dużej Rodziny na jego wizerunek będzie tym większy, że od tego roku Karta Dużej Rodziny będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych przełoży się – dzięki opcji lokalizacji Partnerów – na zainteresowanie przedsiębiorstwem i jego ofertą.

 

KDR w liczbach

Wśród dotychczasowych partnerów KDR, których jest ponad 3 301,  znajdują się  podmioty z ofertami z branży spożywczej, zdrowotnej, edukacyjnej, odzieżowej, kulturalnej i sportowej. Aktualnie 1,9 mln osób posługuje się Kartą Dużej Rodziny,  z tego 771 tys. rodziców i 1,13 mln dzieci. Z systemu ulg i zniżek korzysta aż 418 tys. rodzin 3+. Wskazuje to na coraz większą popularność Karty, a także na to, że rodzin wielodzietnych wciąż przybywa. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: