submenu
content

Pierwsze półrocze e-składki

19-07-2018

145,9 mld zł trafiło od stycznia do ZUS z wpłat ze składek przekazywanych przez przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki. To ok. 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Od 1 stycznia przedsiębiorcy korzystają z e-składki - wpłaty składek na jeden indywidualny rachunek zamiast czterech lub pięciu osobnych przelewów na poszczególne fundusze - ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i emerytur pomostowych. Kwotę przelewu ZUS księguje i automatycznie przekazuje do odpowiedniego funduszu.

 

Jakie są najważniejsze korzyści eskładki?

  •  Przedsiębiorca płaci składki jednym, zwykłym przelewem (zamiast trzech albo czterech) - niższe koszty bankowe.
  • Przekazuje składki na indywidualny Numer Rachunku Składkowego - jeden rachunek dla jednego płatnika.
  • ZUS księguje wpłatę na właściwym koncie płatnika - wpłata będzie niezwłocznie rozliczona.
  • Na przelewie nie podaje danych: NIP/REGON/PESEL/Dowód osobisty/Paszport, numer deklaracji, miesiąca za który opłacane są składki, numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego - brak wpłat niezidentyfikowanych z kontem płatnika.
  • Na przelewie wpisuje tylko tylko Numer Rachunku Składkowego - szybkie wypełnienie i wykonanie przelewu.
  • Wpłata będzie rozliczona na najstarsze zadłużenie - niższe odsetki.

 

W każdej chwili można sprawdzić swój numer rachunku składkowego w wyszukiwarce na stronie internetowej www.eskladka.pl. Numer ten ustalimy również, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) albo w placówce Zakładu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: