submenu
content

Komunikat OFE

22-08-2017

 

Rekomendacje zmian w otwartych funduszach emerytalnych zostały przedstawione w dwóch dokumentach, przyjętych przez Radę Ministrów:

 

  • przyjętej w dniu 30 grudnia 2016 r. „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP  o skutkach obowiązywania ustawy z  dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398,     z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717.). Dokument ten  został przedstawiony Sejmowi RP (druk nr 1205)
  • przyjętej w dniu 14 lutego 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju”.

 

Aktualnie kończą się prace nad projektem ustawy wdrażającej koncepcję zarysowaną w tych dokumentach. Wiodącą rolę w finalizacji tego projektu ustawy odgrywa Ministerstwo Finansów.

 

Będący efektem prac projekt ustawy uwzględniać będzie zarówno potrzeby rynku kapitałowego jak i bezpieczeństwo przyszłych ubezpieczonych. Jednym z zasadniczych celów tego projektu będzie stworzenie warunków dla rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starość.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: