submenu
content

Waloryzacja emerytur i rent

01-03-2018

 

  • Od marca najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura - o ok. 67,28 zł.
  • Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wynosi 102,98%.
  • To najwyższa od pięciu lat waloryzacja rent i emerytur.

 

Wskaźnik waloryzacji w tym roku jest zdecydowanie wyższy od poprzednich lat - w 2016 r. było to zaledwie 0,24 proc., w 2017 - 0,44 proc. a od 1 marca 2018 r. świadczenia wzrosną aż o 2,98 proc.

 

Wyższe świadczenia

 

Najniższa emeryturawzrośnie o 29,80 zł – z 1000 zł do 1029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 65,80 zł (z 2207,26 do 2273,76 zł).

 

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracyz FUS wzrośnie o ok. 48,34 zł (z 1622,08 do 1670,42 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS – o ok. 56,89 zł (z 1909 do 1965,89 zł).

 

Roczne wyrównanie

Od marca br. renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie do 1 tys. zł za miesiące, w których nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego.

 

W przypadku rencistów z częściową niezdolnością do pracy wyrównanie będzie do kwoty 750 zł. Emerytury te, po ww. podwyżce, tak jak wszystkie świadczenia będą waloryzowane, od dnia 1 marca 2018 r. i wyniosą odpowiednio 1029,80 zł i 772,35 zł.

 

W przypadku emerytury z urzędu przyznanej w zamian za rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miesięczny wzrost świadczenia wyniesie 107,44 zł brutto (wyrównanie w skali roku wyniesie 1289,28 zł), a w przypadku zmiany z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 63,25 zł brutto miesięcznie (wyrównanie w skali roku 759 złotych). Grupa ta liczy ok. 105 tys. osób. Koszt tego podwyższenia wynosi ok. 0,1 mld zł.

 

 

******

 

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego przy wskaźniku 102,98%, szacowany jest na ok. 5,96 mld zł (skutek za 10 miesięcy od marca do grudnia) i jest znacząco wyższy od wydatków ubiegłorocznych.

 

W 2018 roku waloryzacja emerytur i rent jest na najwyższym poziomie w ostatnich pięciu latach.

 

Zobacz: Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: