submenu
content

Kolejny wzrost zatrudnienia

14-06-2018

13% – o tyle w III kwartale br. wzrośnie zatrudnienie. To wniosek płynący z najnowszego Barometru Perspektyw Zatrudnienia, przeprowadzonego przez firmę ManpowerGroup.

 

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w ich oddziale w najbliższym kwartale.

 

Najwyższy wynik od 7 lat

 

W przypadku Polski prognoza netto zatrudnienia w III kwartale br. po uwzględnieniu korekty sezonowej wyniesie aż 13%. To najwyższy wynik od 7 lat.

 

Co ważne, wskaźnik zatrudnienia w stosunku do pierwszego kwartału br. wzrósł o 2 punkty procentowe, a w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku (III kw. 2017 r.) – o 6 punktów procentowych.

 

Znaczący sukces Polski

 

Taki wynik stawia Polskę wraz z Kanadą, Kostaryką i Rumunią na 8. miejscu wśród 44 państw poddanych badaniu. To spory sukces, bo w prognozie na I kwartał br. zajmowaliśmy 12 miejsce w gronie 41 badanych państw.

 

Wzrost zatrudnienia w regionach

 

Zdaniem pracodawców, zatrudnienie w ciągu trzech kolejnych miesięcy wzrośnie we wszystkich sześciu analizowanych regionach. Największy wzrost zatrudnienia jest spodziewany w regionie północnym (woj. śląskie i małopolskie). Tu prognoza zatrudnienia wynosi aż 15%. Najmniejszy wzrost dotyczy regionu centralnego (woj. mazowieckie i łódzkie), a także regionu południowego (woj. małopolskie i śląskie). W tych częściach kraju przewiduje się 9-procentowy wzrost zatrudnienia. W regionie północno-zachodnim (woj. zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie) zatrudnienie wzrośnie o 13%, a w regionie południowo-zachodnim (woj. dolnośląskie i opolskie) i regionie wschodnim (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie) – o 14%. 

 

Lepiej niż w I kwartale…

 

Co ważne, w porównaniu do drugiego kwartału br. plany zatrudnienia poprawiły się w czterech z sześciu regionów. Największą poprawę sytuacji pracodawcy deklarują  w regionach: wschodnim, północnym i północno-zachodnim (wzrost o 3 pkt. proc.).

 

… i w tym samym okresie przed rokiem

 

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku poprawa wskaźników miała miejsce w pięciu z sześciu regionów. Zdecydowaną poprawę wyników (wzrost o 11 pkt. proc.) zaobserwowano w regionie północnym. Prognoza w regionie wschodnim wzrosła o 9 pkt. proc., a w regionie północno-zachodnim i południowo-zachodnim – odpowiednio – o 8 i 4 pkt. proc.

 

Więcej pracy w produkcji przemysłowej, przemyśle wydobywczym i budownictwie

 

W podziale na sektory gospodarki największego wzrostu zatrudnienia można spodziewać się w produkcji przemysłowej. Prognoza zatrudnienia w tym sektorze wynosi aż 23%. Nieco niższy, bo 16-procentowy, wzrost jest przewidywany w przemyśle wydobywczym, a także w budownictwie. Według badania ManpowerGroup o 14% wzrośnie zatrudnienie w branży restauracyjnej i hotelowej, a o 12% w handlu detalicznym i hurtowym. Najmniejszy wzrost dotyczy instytucji sektora publicznego oraz branży rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo. W przypadku tych dwóch sektorów wzrost zatrudnienia wyniesie po 3%.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: