submenu
content

Optymizm na rynku pracy

19-07-2018

Prawie 3/4 pracowników jest zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy. Na tle europejskich krajów Polska jest powyżej średniej – wynika z 32. edycji kwartalnego badania Randstad „Monitor Rynku Pracy”.

 

Od początku roku rośnie odsetek respondentów, którzy wyrażają satysfakcję z wykonywanej pracy. 21% ankietowanych jest bardzo zadowolonych z pracy w swojej firmie, a 53% - raczej zadowolonych. Polska jest powyżej średniej krajów europejskich (71%).

 

Szanse na nową pracę

 

Rekordowo wysoko oceniamy także swoje szanse na znalezienie nowego zatrudnienia. 88 proc. pracowników jest zdania, że w ciągu 6 miesięcy uda im się znaleźć jakąkolwiek pracę. Z kolei 68 proc. ocenia, że znajdzie co najmniej tak dobre warunki, jak dotychczas.

 

Z sondażu wynika, że dynamika zmian miejsca pracy lub stanowiska nieznacznie w ostatnim okresie wyhamowała. Pracodawcę w ciągu półrocza zmieniło 19 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału), stanowisko – 17 proc. (spadek aż o 5 pkt. proc.).

 

Co czwarty Polak może pracować z domu

 

1/4 zatrudnionych w Polsce ma w swojej firmie możliwość pracy zdalnej, na przykład z domu. To domena firm z miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców (32%), a z takich rozwiązań korzystają głównie kierownicy wyższego (52%) i średniego szczebla (38%) oraz specjaliści (37%). Praca zdalna to rozwiązanie najpowszechniejsze wśród pracowników samozatrudnionych (54%) oraz zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (32%).

 

***

 

Rekordowy czerwiec na rynku pracy

 

W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona osób, osiągając wartość 969 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do 5,9 proc. z 6,1 proc w maju - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Polska w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem

 

3,8% - tyle w maju br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,0% - to spadek o 0,7 pkt. proc w stosunku maja 2017 r.  Polska utrzymuje się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: