submenu
content

Seminarium „System świadczenia usług zatrudnieniowych: wyzwania, perspektywy , inicjatywy- projekty pilotażowe urzędów pracy”.

05-10-2009

W seminarium, które odbędzie się 12 i 13 października 2009r. w Gdańsku, ze strony ministerstwa weźmie udział Minister Jolanta Fedak oraz podsekretarz stanu Czesława Ostrowska.
Seminarium inaugurujące realizację projektów pilotażowych obejmujących zmiany w systemie świadczenia usług pośrednictwa pracy jest finansowane ze środków EFS POKL w ramach działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” projekt – „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”.


Cele seminarium:

- przedstawienie i przedyskutowanie nowych idei i propozycji
w zakresie sposobów świadczenia usług zatrudnieniowych,
- w ramach seminarium przewidziano m.in. prezentację programów pilotażowych przygotowanych przez urzędy pracy, które poprzez wdrożenie nowych rozwiązań mają na celu zbadanie możliwości podniesienia skuteczności świadczonych usług rynku pracy,
- kontynuację debaty na temat zmian w systemie świadczenia usług zatrudnieniowych w Polsce, zainicjowanej przez Pana Ministra Michała Boniego, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
- ważnym elementem seminarium będzie wzajemna wymiana doświadczeń i poglądów związanych z pośrednictwem pracy pomiędzy praktykami reprezentującymi urzędy pracy. agencje zatrudnienia, ekspertami, partnerami społecznymi, przedstawicielami administracji rządowej oraz Sejmu.
- w trakcie seminarium zostaną również zaprezentowane rozwiązania i dobre praktyki wypracowane i funkcjonujące
w innych krajach.

Organizator:

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Zaproszeni goście:

przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, organizacji pracodawców i związków zawodowych, Naczelnej, Wojewódzkich i Powiatowych Rad Zatrudnienia, wojewódzkich
i powiatowych urzędów pracy (z wszystkich województw), agencji zatrudnienia (z całego kraju oraz z zagranicy), eksperci rynku pracy oraz przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: