submenu
content

Obradowała Rada Rynku Pracy

21-04-2016

Sekretarz stanu Stanisław Szwed uczestniczył 21 kwietnia w obradach Rady Rynku Pracy. Rada zapoznała się m.in. ze stanem prac nad powołaniem Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

 

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego co roku wskazuje, że 75 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Z badania wynika również, że 30 proc. przedsiębiorców nieinwestujących w rozwój swoich pracowników jako główną przyczynę wskazuje brak oferty edukacyjnej na rynku odpowiadającej na ich potrzeby. Równocześnie przedsiębiorcy są w niewielkim stopniu zaangażowani w procesy kształcenia i szkolenia oraz we współpracę z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

 

Aby zmienić ten stan rzeczy postanowiono powołać  Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Jest to to projekt aktywizacji zawodowej i społecznej, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W Radzie Programowej nowego ciała zasiądą m.in. przedstawiciele MRPiPS.

 

Konkurs na członków pierwszych pięciu – z przewidzianych 19 - sektorowych Rad kończy się 31 maja.

 

Kolejnym punktem spotkania była informacja na temat usług elektronicznych, świadczonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, na rzecz osób poszukujących pracy oraz pracodawców.

Obradowała Rada Rynku Pracy Obradowała Rada Rynku Pracy Obradowała Rada Rynku Pracy Obradowała Rada Rynku Pracy Obradowała Rada Rynku Pracy Obradowała Rada Rynku Pracy Obradowała Rada Rynku Pracy Obradowała Rada Rynku Pracy
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: