submenu
content

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

16-09-2016

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie ministrów do spraw pracy i polityki społecznej państw Grupy Wyszehradzkiej.

więcej

BREXIT a Twoje Prawa w Wielkiej Brytanii

28-07-2016

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie zmienił sytuacji mieszkających tam Polaków. Do czasu  zakończenia negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ich status pozostaje bez zmian, ponieważ Wielka Brytania jest wciąż członkiem UE.

więcej

Nie chcemy zmian w delegowaniu pracowników

12-07-2016

- Wyrażam głębokie przekonanie, iż proponowane zmiany dyrektywy 96/71/WE są przedwczesne. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wycofanie przedmiotowego projektu – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.  

więcej

Spotkanie europejskich służb zatrudnienia

27-06-2016

Spotkanie Zarządu sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia odbywa się w Amsterdamie w dniach 27- 28 czerwca 2016 r. Bierze w nim udział sekretarz stanu Stanisław Szwed.

więcej

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia

25-05-2016

W dniach 23-25 maja 2016r, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia z państw UE/EOG.

więcej

Łatwiejszy przepływ pracowników

23-05-2016

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiejw zakresie równego traktowania.

więcej

"Żółta kartka" za propozycję KE w sprawie delegowania pracowników

11-05-2016

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt zmiany w wynagradzaniu pracowników delegowanych spotkał się ze sprzeciwem parlamentów 10 państw, w tym Polski.

więcej

Nieformalne spotkanie Ministrów do Spraw Zatrudnienia UE

20-04-2016

W dniach 19-20 kwietnia br. odbywa się w Amsterdamie nieformalne spotkanie Ministrów do Spraw Zatrudnienia i Polityki Społecznej państw członkowskich UE. Delegacji polskiej przewodniczy minister Elżbieta Rafalska. 

więcej

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

23-10-2015

MPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 ogłaszany w II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

więcej

Konsultacje społeczne dotyczące korzystania z praw wynikających z obywatelstwa UE

20-10-2015

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne dotyczące korzystania z praw wynikających z obywatelstwa UE. Celem opublikowanego kwestionariusza jest zebranie opinii na temat praktycznych aspektów unijnego obywatelstwa.

więcej
««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: