submenu
content

Polsko-niemieckie rozmowy na temat przepływu pracowników

17-02-2006

Rozmowy z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa    Pracy    i   Spraw   Socjalnych   RFN,   w   ramach   obrad polsko-niemieckiej  Grupy  Konsultacyjnej odbyły  się  9.02.2006. Strony uzgodniły m.in., że Grupa Konsultacyjna  będzie  pełnić  funkcję koordynującą i sterującą  w zakresie bilateralnych   kontaktów   dotyczących  swobody  przepływu  pracowników  i transgranicznego  świadczenia usług, w tym usług realizowanych na podstawie polsko-niemieckiej  Umowy z 31.01.1990 o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło w RFN. Ze strony polskiej, poza przedstawicielami  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej w spotkaniu uczestniczyły   również   delegacje   Ministerstwa  Gospodarki,  Państwowej Inspekcji   Pracy,   Zakładu   Ubezpieczeń  Społecznych  i  Ambasady  RP  w Niemczech.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: