submenu
content

Kultura mobilności pożądana

01-03-2006
Przemieszczanie się nie należy do podstawowych elementów kultury Europejczyków. Nie lubimy też zmieniać pracy. Zaledwie 10 procent mieszkańców UE  w 2003 r. zmieniło pracodawcę. 40 procent przepracowało w jednej firmie ponad 10 lat. Podobnie jest z osiedlaniem się. Jedynie 1,5 proc. obywateli Unii nie mieszka w kraju urodzenia.
 
To są zupełnie odmienne trendy od panujących np. w USA – będących jedną z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznie rozwijających się gospodarek. Różne też od wytycznych Odnowionej Strategii Lizbońskiej, zakładającej dorównanie Stanom Zjednoczonym, m.in. przez rozwój konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Znaczącym czynnikiem w tym procesie ma być mobilność pracowników, stale podnoszących swoje kwalifikacje i potrafiących błyskawicznie reagować na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.
 
Dlatego Komisja Europejska ogłosiła rok 2006 – Europejski Rokiem Mobilności Pracowników. W Polsce inaugurował go podczas specjalnej konferencji prasowej podsekretarz w MPiPS Kazimierz Kuberski. – Najpoważniejsze bariery, utrudniające przemieszczanie się w poszukiwaniu pracy, to biurokracja – różne systemy opieki społecznej, zdrowotne i zabezpieczenia społecznego; słaba znajomość języków obcych – powodująca, zwłaszcza wśród Polaków, że często pracują znacznie poniżej kwalifikacji; obawy przed kłopotami ze znalezieniem pracy i mieszkania – stwierdził wiceminister Kuberski.
 
Rok mobilności ma służyć podniesieniu świadomości społecznej w tej dziedzinie i promowaniem debaty na temat szans i wyzwań związanych z mobilnością. Zadaniem tego programu będzie informowanie obywateli o prawie pracowników do swobodnego przemieszczania się, o korzyściach i kosztach z tym związanych, o działalności służb, wspierających osoby, poszukujące pracy w innych krajach UE, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.
 
Komisja Europejska przeznaczyła spore środki pieniężne przeznaczyła na dofinansowanie projektów pilotażowych, warsztatów i targów pracy realizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. 4 mln euro zostały już rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku. Wkrótce zostanie ogłoszone drugie zaproszenie do składania wniosków, dotyczących wspierania projektów pilotażowych, w ramach którego Komisja Europejska rozdysponuje 2 mln euro.
 
Najważniejszym wydarzeniem w Polsce będą odbywające się w dniach 29-30 września w Poznaniu Europejskie Targi Pracy. Podobne imprezy będą się odbywały w kilkudziesięciu miastach Europy. Przez cały rok będą prowadzone działania, skierowane do bezrobotnych, poszukujących pracy, instytucji rynku pracy, partnerów i innych organizacji, związanych z promocją mobilności na rynku pracy; działania aktywizujące młodzież w ramach wolontariatu, w tym wolontariatu europejskiego; zostaną wydrukowane broszury  na temat możliwości podejmowania nauki i legalnego zatrudnienia obywateli polskich w krajach UE i EOG i ulotki zawierającej praktyczne informacje dla osób zainteresowanych pracą za granicą.
 
2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników (więcej informacji)
 
Materiały z konferencji prasowej (pobierz plik)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: