submenu
content

Konferencja poświęcona analizie polityki zatrudnienia

03-03-2006
W dniach 16 – 17 lutego 2006 r. Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w MPiPS, wziął udział w konferencji w Wiedniu, organizowanej przez Prezydencję austriacką, przy współpracy z Komisją Europejską:  Innovations in Labour Market Policy – New Challenges in Times of Globalisation.  
 
Celem konferencji była analiza polityki zatrudnienia oraz wymiana doświadczeń i  najlepszych praktyk w tym zakresie.
 
Pierwszy dzień konferencji był poświęcony ogólnej analizie  i ocenie rynku pracy w Europie, szczególnie pod kątem takich wyzwań jak presja demograficzna i zjawisko starzejącego się społeczeństwa oraz wzrastającej międzynarodowej konkurencji gospodarczej. Głównymi mówcami w dniu 16 lutego 2006 r. byli:
  • Martin Bartenstain, Federalny Minister Spraw Ekonomicznych i Pracy, Austria,
  • Roberto Maroni, Minister Pracy i Stosunków Społecznych, Włochy,
  • Tony Killeen, Minister ds. Pracy, Irlandia,
  • John Martin, Dyrektor Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
  • Antonis Kastrissianakis, Dyrektor ds. Polityki zatrudnienia i koordynacji EFS w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska
  • Christopher Pissarides, Profesor London School of Economics, Wielka Brytania.
 
17 lutego 2006 r. Minister K. Kuberski w ramach konferencji wziął udział w warsztacie nt. organizacji Publicznych Służb Zatrudnienia. W czasie spotkania zostały przedstawione modele zastosowane przez Australię i Danię. W dyskusji zgodzono się, że nie ma jednego skutecznego modelu służb zatrudnia, różne modele mogą przynosić pożądane efekty.
 
Czynnikami, które składają się na powodzenie organizacji rynku pracy są:
  1. zorientowanie organizacji publicznych służb zatrudnienia na osoby szukające pracę,
  2. podejście łączące różne elementy,
  3. pewne pole działania dla służb zatrudnienia, w celu rozwoju strategii średnioterminowej.
 
W podsumowaniu konferencji podkreślono,  że cel jaki został wyznaczony w Strategii Lizbońskiej (aby do 2010 roku gospodarka Europy stała się jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie) jest bardzo ambitny i - pomimo osiągniętego już postępu - trzeba wzmóc wysiłki, aby go osiągnąć.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: