submenu
content

Międzynarodowa konferencja – szanse i wyzwania migracji pracowników

21-04-2006

minister michałkiewicz otwiera konferencję mobilność pracowników szanse i wyzwania

- Na naszych oczach rodzi się wspólny, europejski rynek pracy. Mobilność pracowników opiera się na trzech filarach: gotowości, chęci i możliwości pracowników do zmiany miejsca pracy, zamieszkania czy zawodu. To niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków, ale także może rodzić pewne zagrożenia. Politycy muszą dokonać oceny tych skutków, by móc kształtować politykę migracyjną. – mówił minister Krzysztof Michałkiewicz, otwierając 21 kwietnia międzynarodową konferencję „Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej UE – szanse i wyzwania”, która została zorganizowana w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników w Warszawie. – Nie da się zatrzymać ludzi, którzy chcą robić karierę w innych miejscach, dlatego państwa muszą widzieć skutki umiędzynarodowienia rynku pracy, by wykorzystać zalety i likwidować negatywne efekty mobilności.
 
Zdaniem ministra Michałkiewicza mobilność pracowników ma kilka wymiarów – nie tylko przestrzenny, ale także objawiający się gotowością do zmiany zawodu, podnoszenia kwalifikacji, elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy. Nie wszyscy są gotowi temu sprostać. Mobilność może również być przyczyną niekorzystnych zjawisk. Przepływ pracowników między regionami o różnym poziomie, choć dla jednych bywa szansą, skutkuje spadkiem cen pracy i odpływem specjalistów. Jednak jest to proces nie do odwrócenia i stopniowo powinien nastąpić powrót do równowagi popytu i podaży na rynku pracy. – Przewagę pozytywnych tendencji potwierdzają rządy tych krajów, które jako pierwsze zliberalizowały ten rynek, jak choćby Wlk. Brytanii czy Irlandii. Korzyści odniosły zarówno gospodarki państw, pracodawcy oraz pracownicy – mówił min. Michałkiewicz. – A otwarcie granic nie stało się, wbrew prognozom, problemem dla Europy.
 
Polska migracja zarobkowa ma swoje charakterystyczne cechy. Należy do nich przewaga wyjazdów sezonowych lub krótkookresowych. Bardzo niewiele osób decyduje się na zamieszkanie na stałe w którymś z państw europejskich. Do znalezienia pracy za granicą nie wystarczy gotowość. Muszą być również możliwości. Przekonało się o tym wielu Polaków, którzy bez znajomości języków obcych, prawodawstwa czy realiów życia codziennego w innym kraju, miało poważne kłopoty ze znalezieniem pracy.
 
Doświadczeniami ze swoich krajów podzielili się z uczestnikami konferencji Ambasador Republiki Słowackiej František Ružička i Ambasador Republiki Litewskiej Egidijus Meilūnas. O politykach migracyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej mówili przedstawiciele państw członkowskich UE. Podczas dyskusji panelowych omawiano europejski rynek pracy po 1 maja 2006 r., szanse, jakie stwarza mobilność oraz zastanawiano się, jak wygląda ten problem z perspektywy pracownika, decydującego się na wyjazd w poszukiwaniu pracy.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektami, zakwalifikowanymi do wsparcia w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: