submenu
content

Dostęp do rynków pracy w UE po 1 maja 2006 r.

05-05-2006

Obywatele polscy w państwach UE

Po dwóch latach od rozszerzenia Unii Europejskiej zakończył się pierwszy etap stosowania rozwiązań przejściowych w zakresie dostępu dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich do rynków pracy starych państw Unii. Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym tzw. stare państwa członkowskie poinformowały Komisję o rozwiązaniach w zakresie dostępu do rynku pracy, które będą stosowane po 1 maja 2006 r.
 
Do Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz państw, które przystąpiły do UE w 2004 r.[1], w których już od dwóch lat obywatele nowych państw Unii mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę, od 1 maja 2006 r. dołączają Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia. Oznacza to, że Polacy mogą bez ograniczeń pracować już w 15 państwach Unii.
 
Niektóre stare państwa członkowskie zapowiedziały utrzymanie ograniczeń, otrzymanie zezwoleń na pracę ma być jednak ułatwione. W niektórych państwach (Belgia, Francja, Luksemburg) ułatwienia będą dotyczyły wybranych sektorów lub zawodów. W Danii procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę ma zostać uproszczona, a we Włoszech – zwiększony dostępny kontyngent zezwoleń na pracę.
 
Pomimo wcześniejszych zapowiedzi od 1 maja 2006 r. nie nastąpi liberalizacja zasad dostępu do rynku pracy w Niderlandach. Holenderski parlament zajmie się powtórnie tą sprawą w końcu roku 2006. Do tego czasu stosowane będą obecnie obowiązujące rozwiązania – system zezwoleń na pracę.
 
Obecnie obowiązujące zasady zostaną utrzymane także w Austrii i Niemczech.
 

Obywatele UE w Polsce

W związku z powyższym - w kontekście postanowień Traktatu Akcesyjnego - obywatele nowych państw członkowskich oraz Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii – od 1 maja 2004, a od 1 maja 2006 r. także obywatele Finlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii – mogą być zatrudnieni w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 
 
Więcej informacji na temat zasad dostępu do rynków pracy w UE można znaleźć na stronie internetowej EURES: www.eures.praca.gov.pl
 
 


[1] Z wyjątkiem Malty, gdzie pozwolenia na pracę – dla wszystkich obywateli UE - wydawane są bez testu rynku pracy dla celów monitorowania.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: