submenu
content

Wizyta Minister Anny Kalaty w Finlandii

19-05-2006
W dniu 19 maja 2006 r. (piątek) na zaproszenie fińskiej Minister Pracy, Tarja Filatov oraz Minister Spraw Społecznych i Zdrowia, Tuula Haatainen wizytę w Helsinkach złożyła Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata. Wizyta ta była szczególnie ważna w kontekście zaplanowanego na dn. 1-2 czerwca br. posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), na którym dyskutowane będą m.in. stanowiska poszczególnych państw członkowskich wobec projektu dyrektywy o niektórych aspektach czasu pracy. Ponadto, podczas wizyty strona fińska zaprezentowała priorytety zbliżającej się Prezydencji fińskiej w Radzie UE w dziedzinie pracy i polityki społecznej, do których należą:
  • Poprawa jakości życia zawodowego i łatwiejsze godzenie go z życiem rodzinnym;
  • Podniesienie wydajności pracy i możliwość przedłużenia okresu pracy w ciągu życia;
  • Wdrożenie przepisów prawnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • Przyjęcie dyrektywy o transferze praw do emerytury uzupełniającej;
  • Przyszłość Europejskiego Modelu Społecznego i usprawnienie 3 wymiarów: integracji społecznej, systemów emerytalnych i opieki długoterminowej;
  • Dostarczanie usług społecznych interesu ogólnego;
  • Wyzwania demograficzne, które  będą tematem dyskusji podczas nieformalnego spotkania Rady EPSCO w lipcu br.
Przedmiotem rozmów w Finlandii, oprócz dyrektywy o czasie pracy i stanowiska Polski wobec priorytetów Prezydencji fińskiej, było m.in. otwarcie w dn. 1 maja br. fińskiego rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich, prace nad projektem dyrektywy w sprawie warunków pracy pracowników tymczasowych oraz utworzenie Europejskiego Funduszu Globalizacyjnego.

Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Prezydencji w Radzie UE na najbliższe pół roku ułatwi dalsze negocjacje w sprawach europejskich w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych oraz przyczyni się do rozwoju współpracy obu państw w najważniejszych dla Polski kwestiach.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: