submenu
content

Otwarcie włoskiego rynku pracy

28-07-2006

Rada Ministrów Republiki Włoskiej 21 lipca br., na wniosek Premiera Romano Prodiego, podjęła decyzję o zniesieniu ograniczeń przejściowych w dostępie obywateli nowych państw członkowskich UE do włoskiego rynku pracy. 27 lipca br. o decyzja ta została notyfikowana Komisji Europejskiej, a 31 lipca br. Ministerstwo Solidarności Społecznej skierowało w tej sprawie do wszystkich regionalnych i prowincjonalnych dyrekcji ds. pracy Okólnik nr 21/2006. Ze skutkiem natychmiastowym zlikwidowane zostały praktyczne ograniczenia przy podejmowaniu pracy we Włoszech, w tym konieczności uzyskania pozwolenia na pracę.

Włoski pracodawca zobowiązany jest zgłosić zatrudnionego pracownika do włoskiego systemu ubezpieczeń społecznych (INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

W przypadku pobytu nie przekraczającego 3 miesięcy, w ciągu 24 godzin od przyjazdu pracownik zobowiązany jest do zameldowania się, zgłoszenia przyjmuje Kwestura lub Policja Miejska (Polizia Municipale). Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga wystąpienia do Kwestury właściwej dla miejsca pobytu o wydanie karty pobytu (carta di soggiorno). W tym celu należy przedstawić umowę o pracę, ważny paszport lub dowód, potwierdzenie o zgłoszeniu przez pracodawcę pracownika do INPS oraz potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaleca wszystkim osobom rekrutowanym przez pośredników do pracy we Włoszech sprawdzanie wiarygodności pośrednika oraz żądanie potwierdzenia legalności zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować wobec podejrzanych ofert pracy, np. ogłoszeń prasowych zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego, a także innych niesprawdzonych ogłoszeń w miejscach publicznych. Ponadto zainteresowane osoby powinny sprawdzić, czy dana agencja pośrednictwa pracy za granicą widnieje w krajowym rejestrze agencji zatrudnienia prowadzonym przez marszałków województw. Należy także pamiętać, że pośrednik nie może pobierać opłat od zainteresowanych pracowników za skierowanie do pracy za granicą.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: