submenu
content

Minister Anna Kalata w Wielkiej Brytanii

06-10-2006
Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata odbyła w dniach 4-5 października br., na zaproszenie Alastaira Darlinga, brytyjskiego Ministra Przemysłu i Handlu, roboczą wizytę w Wielkiej Brytanii.

 
Podczas pobytu w Londynie Minister Kalata spotkała się z przedstawicielami organizacji polonijnych w celu zapoznania się z problemami, z którymi borykają się Polacy mieszkający na stałe lub tymczasowo w Wielkiej Brytanii. Spotkanie  zorganizowano przed oficjalnymi rozmowami z Rządem Brytyjskim, co pozwoliło na zwrócenie się do brytyjskich ministrów z postulatami rozwiązania najpilniejszych problemów w tym zakresie.
 

 
Rozmawiając z Ministrem Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Johnem Huttonem o rynku pracy, aktywnych formach zwalczania bezrobocia oraz systemach opieki społecznej, Minister Kalata zaapelowała do Rządu Wielkiej Brytanii m.in. o zorganizowanie specjalnych elektronicznych punktów informacyjnych, umożliwiających dostęp do ofert pracy w Zjednoczonym Królestwie w miejscach, do których bezpośrednio przyjeżdżają Polacy – takich jak dworzec autokarowy „Victoria” w Londynie czy lotnisko w Luton. Zwróciła się także o wprowadzenie polskiej wersji językowej do funkcjonującego w Wielkiej Brytanii elektronicznego systemu pośrednictwa pracy. Minister Kalata zwróciła się również z prośbą o obniżenie opłaty za rejestrację w ramach systemu ewidencji pracowników z nowych Państw Członkowskich UE (tzw. Workers Registration Scheme). Ponadto uzgodniono, że Rząd Brytyjski dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia zjawiska wykorzystywania Polaków przez nieuczciwych pracodawców oraz pośredników pracy. Minister J. Hutton zwrócił uwagę na konieczność rozsądnego planowania przez obywateli polskich przyjazdów zarobkowych do Wielkiej Brytanii. Plany takie powinny bazować na rzetelnej i możliwie szerokiej informacji. W celu dostarczenia potrzebnej informacji, Rząd Brytyjski planuje m.in. zorganizowanie w dniach 18 – 19 października br. Dni Brytyjskich w Warszawie.
 
Rozmowa z Ministrem Przemysłu i Handlu Alastairem Darlingiem dotyczyła prac nad projektem dyrektywy w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy oraz kwestii związanych z realizacją swobody przepływu osób, w tym opieki nad polskimi pracownikami migrującymi, współpracy przy zwalczaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu i pośrednictwie pracy i przygotowaniu materiałów informacyjnych dla Polaków udających się do pracy w Wielkiej Brytanii.
 
Uzgodniono, że wkrótce strona brytyjska wyda kolejną edycję specjalnej broszury informacyjnej dla Polaków przyjeżdżających w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii pt. „Poznaj swoje prawa”. Zostanie ona uzupełniona o aktualne dane dotyczące m.in. realizacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o inne ważne kwestie, w tym informacje o możliwości uzyskania pomocy prawnej i unikania nieuczciwego pośrednictwa pracy.
 
Minister Anna Kalata poruszyła również, zgłoszony przez przedstawicieli Polonii, problem dostępu dzieci polskich migrantów do systemu edukacji. Sprawa zostanie przekazana, zgodnie z kompetencjami, do brytyjskiego ministerstwa edukacji.
 
W czasie dyskusji na temat projektu dyrektywy w sprawie czasu pracy Ministrowie ustalili, że będą promować w tym zakresie na forum UE rozwiązania mające na celu umożliwienie każdemu pracownikowi świadczenie pracy zgodnie z jego indywidualnym wyborem i potrzebami, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Na zakończenie wizyty w Wielkiej Brytanii Minister Kalata spotkała się z urzędnikami brytyjskiego Biura Pośrednictwa Pracy (Job Centre Plus), w celu wymiany informacji na temat wykorzystania technologii informatycznych w systemie Publicznych Służb Zatrudnienia. Z przedstawicielami brytyjskiej federacji zrzeszającej agencje pośrednictwa pracy omówiła kwestie unikania nieuczciwych praktyk, stosowanych przez niektórych pośredników pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: