submenu
content

Austria liberalizuje przepisy o zatrudnieniu obywateli nowych państw członkowskich UE w sektorze opieki domowej

31-10-2006
Nowe przepisy dotyczące legalizacji zatrudnienia w sektorze opieki domowej w Austrii wejdą w życie 1 listopada 2006 r. (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października br.).
 
Zgodnie z nowymi regulacjami praca opiekunek może być świadczona  jedynie w gospodarstwach domowych i tylko osobom otrzymującym zasiłek pielęgnacyjnym od  tzw. 3. stopnia niepełnosprawności (w siedmiostopniowej skali).  Pracodawcą może być nie tylko osoba otrzymująca pomoc, ale także jej rodzina bądź krajowa instytucja opieki społecznej. Opiekunki będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a płaca netto nie może być niższa od 333,16 euro miesięcznie.
 
Legalizacja oznacza natychmiastowe umorzenie postępowań w sprawach o nielegalne zatrudnienie opiekunek. Pewność prawną zyskują też sami pracownicy, wraz ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym oraz przywilejami prawa pracy.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: