submenu
content

Wykonywanie usług w kopalniach węgla kamiennego w RFN

28-12-2006
Według  informacji  z  Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych,
w Niemczech  dokonano  zmiany  kwalifikacji  prac  wykonywanych  w kopalniach
głębinowych   przez   wyspecjalizowane  firmy  górnicze  dla  przygotowania
wydobycia  surowca.  Dotychczas,  drążenie  szybów i chodników w kopalniach
zaliczano do budownictwa i jako takie objęte było regulacjami przejściowymi
Traktatu  Akcesyjnego  ograniczającymi,  między  innymi swobodę świadczenia
usług.   Prace   budowlane   mogły   być  wykonywanie  tylko  na  podstawie
polsko-niemieckiej  umowy  z  31  stycznia 1990 o oddelegowaniu pracowników
polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, w ramach wyznaczonego
kontyngentu.
 
Na  podstawie  wyroków  sądu  socjalnego  w  Duesseldorfie i landowego sądu
socjalnego  Nadrenii  Westfalii, zawierających orzeczenie o przypisaniu w/w
prac   nie   do  budownictwa,  lecz  do  górnictwa  FMPiSS  zmieniło  swoje
dotychczasowe  stanowisko.  Prace  te  od  połowy  grudnia 2006 r. mogą być
wykonywane przez przedsiębiorstwa z nowych krajów członkowskich UE w ramach
swobody  świadaczenia  usług  UE,  bez ograniczeń wynikających z niemieckich
przepisów o pozwoleniach na pracę.
 
Następnym krokiem ma być wycofanie przez Federalną Agencję Pracy trwających
jeszcze  postępowań  sądowych  w tym zakresie. Dotyczy to również odnośnych postępowań odwoławczych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: