submenu
content

Holandia nadal zamknięta dla polskich pracowników

02-03-2007
Królestwo Niderlandów nadal utrzymuje w mocy rozwiązania przejściowe w zakresie swobody przepływu pracowników. Oznacza to, że przedsiębiorcy niderlandzcy, chcący zatrudnić polskiego pracownika, muszą występować o pozwolenie na pracę dla niego.
Decyzję o ewentualnym otwarciu rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich podejmie Parlament Królestwa Niderlandów. Trudno obecnie przewidzieć, kiedy to nastąpi.
 
Są jednak sektory gospodarki holenderskiej w których ze względu na niedobory miejscowych pracowników łatwiej jest uzyskać pozwolenie na pracę.
 
17 grudnia 2006 r. Królestwo Niderlandów zniosło – w kolejnych 16 sektorach gospodarki obowiązek przeprowadzenia testu rynku pracy przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie pozwolenia na pracę dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich UE. Oznacza to, że pracodawca niderlandzki chcący zatrudnić pracownika z nowego państwa członkowskiego nie musi już udowadniać, że na to miejsce pracy nie mógł znaleźć obywatela Holandii.
(czytaj więcej)
 
Obecnie obywatele nowych państw członkowskich mogą przebywać w Holandii do 3 miesięcy w celach prywatnych, również poszukując pracy. Niezbędne jest posiadanie środków utrzymania w tym okresie.
 
Uzyskanie zezwolenia na pracę jest konieczne dla zatrudnienia obywateli Polski w Niderlandach. Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Centrum Pracy i Dochodów (CWI). Pracodawca musi wykazać, że bezskutecznie poszukiwał pracownika lokalnego lub z innego „starego” państwa członkowskiego UE za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia i systemu EURES. Udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca uzależnione jest m.in. od warunków zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest w czasie do 5 tygodni od złożenia wniosku. Całość procedury uzyskiwania zezwolenia (wraz ze zgłoszeniem wakatu) może trwać ponad 3 miesiące. W niektórych branżach, cierpiących na brak specjalistów, otrzymanie zezwolenia jest łatwiejsze, bo nie wymaga udowodnienia, że nie ma obywateli niderlandzkich chętnych do objęcia danego stanowiska.
 
Przed podjęciem pracy należy uzyskać w urzędzie skarbowym numer SOFI, służący celom podatkowym i ubezpieczenia społecznego. Przebywanie w Niderlandach przez okres powyżej 3 miesięcy wymaga uzyskania od władz lokalnych „dowodu legalnego zamieszkania”. W celu jego uzyskania osoba zatrudniona musi wykazać się zaświadczeniem o legalnym zatrudnieniu.
 
27 lutego 2007 roku partnerzy społeczni branży budowlanej podpisali porozumienie o współpracy i utworzeniu Zespołu ds. przygotowania układu zbiorowego pracy dla sektora budowlanego.
( czytaj więcej)
 
Broszura, wydana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Królestwa Niderlandów, przeznaczona dla Polaków, którzy starają się o pracę w Holandii. W broszurze znajdują się m.in. warunki dostępu do holenderskiego rynku pracy, najważniejsze prawa i obowiązki pracowników, adresy instytucji udzielających informacji i porad oraz pomagających w rozwiązywaniu problemów.
( pobierz broszurę w .pdf)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: