submenu
content

Usługi budowlane w Niemczech – ujednolicenie okresu karencji

10-04-2007
 
W związku ze stosowaniem przez Niemcy, na podstawie Traktatu Akcesyjnego rozwiązań przejściowych w zakresie transgranicznego świadczenia usług, polskie przedsiębiorstwa mogą wykonywać w tym kraju usługi budowlane, sprzątania i dekoratorstwa wnętrz tylko w ramach nadal obowiązującej polsko-niemieckiej umowy z 1990 r. o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło.
 
W marcu 2007 r. administracja niemiecka anulowała wymóg przestrzegania określonych, wynikających z umowy z 1990 r. okresów przerw pomiędzy kolejnymi delegowaniami pracowników dla wykonania ww. usług. Ich stosowanie w podanym wymiarze było wielokrotnie kwestionowane przez MPiPS w kontaktach dwustronnych z partnerem niemieckim jako odbiegające od praktyki powszechnie przyjętej w Unii Europejskiej.
 
Równocześnie strona niemiecka zniosła, określone w Art. 5 ww. umowy ograniczenia dotyczące maksymalnego czasu trwania prac przewidzianych umową o dzieło.
 
Według zapewnienia strony niemieckiej, powyższe zmiany nie mają wpływu na stosowanie postanowień Rozporządzenia (EWG) 1408/71, dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: