submenu
content

Perspektywy otwarcia holenderskiego rynku pracy dla Polaków

12-04-2007
Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlanów Piet Hein Donner zarekomendował Parlamentowi zniesienie od 1 maja 2007 r. ograniczeń w dostępie do niderlandzkiego rynku pracy, utrzymywanych w stosunku do obywateli nowych państw członkowskich UE. Pozytywna opinia Ministra Spraw Społecznych i Zatrudnienia stanowiła warunek zniesienia rozwiązań przejściowych przez Holandię, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Parlament.
 
W liście w skierowanym do Parlamentu Minister Donner stwierdził, że zniesienie obecnych barier dla przepływu pracowników nie tylko nie stanowi zagrożenia dla niderlandzkiego rynku pracy, ale jest wręcz konieczne dla rozwoju gospodarki.
                    
Minister Doner poinformował też deputowanych, że wprowadzone zostały środki mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków płacowych i bytowych dla pracowników z nowych pastw członkowskich. Obejmują one m.in. specjalne porozumienie pomiędzy ministerstwem a partnerami społecznymi mające zagwarantować, że będą oni otrzymywali wynagrodzenie odpowiadające niderlandzkim standardom, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy miejscową Inspekcją Pracy, administracją podatkową, Agencją Zabezpieczenia Społecznego (UWV) oraz pozostałymi służbami, które będą sprawdzać czy pracodawcy nie wypłacają pracownikom napływowym wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna. Specjalne działania zostaną też podjęte przez władze samorządowe we współpracy Centrami ds. Pracy i Przychodów w celu upewnienia się, że pracownicy z nowych państw członkowskich mają zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: