submenu
content

Polacy nie wyłudzają świadczeń - wyjaśnienia do audycji radia BBC5

24-09-2007

Sprawy związane z przyznawaniem świadczeń rodzinnych osobom, które migrują za pracą na terenie UE, reguluje rozporządzenie 1408/71 oraz 574/72.

Przepisy UE ustalają określoną procedurę rozpatrywania wniosków, obowiązujące formularze w tej sprawie, wskazują z którego kraju należą się świadczenia oraz który kraj winien uzupełnić kwotę świadczeń wypłacanych przez inny kraj UE. Uregulowana jest również procedura zwrotu kwot, w przypadku ustalenia, że któryś z krajów UE wypłacił wyższą kwotę niż należało lub wypłacił świadczenie, w sytuacji gdy to zobowiązanie w całości obciążało inny kraj UE.

Jedną z głównych unijnych zasad koordynacji świadczeń rodzinnych jest zasada właściwości ustawodawstwa miejsca pracy. Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii mają prawo do otrzymywania świadczeń na zasadach obowiązujących w tym kraju. Rozpatrując wnioski o przyznanie świadczenia urząd brytyjski winien przesłać do Polski (do odpowiednich Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej) zapytanie o korzystanie ze świadczeń rodzinnych w Polsce przez wymienionych we wniosku członków rodziny. 

Polski system monitorowania wypłaty świadczeń pozwala na rozpoznanie przypadków "dublowania" wypłat świadczeń. Zgodnie z  prawem nienależnie pobrane świadczenia należy zwrócić.
Zwrotu może dochodzić też strona brytyjska. 

Dodatkowo polskie ustawodawstwo (ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) określa, które przypadki powinny być rozpatrywane wyłączeni w oparciu o polskie lub unijne przepisy.

Uregulowany jest również obowiązek zgłaszania każdej informacji o zmianie sytuacji rodzinnej (art. 25) oraz obowiązek zwrotu ustalonych decyzją nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: