submenu
content

Nawigacja dla powracających

24-11-2008
Dziś w Londynie, premier Donald Tusk zainaugurował program informacyjny „Masz PLan na powrót?”. To program wsparcia ułatwiający Rodakom, którzy zdecydowali się opuścić kraje emigracji, powrót do Polski. Przygotowany został przez rząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami. W najbliższych miesiącach jego działaniami objęte zostaną wszystkie kraje, w których czasowo przebywają Polacy.

Badania dowodzą, że większość Polaków przebywających w krajach Unii Europejskiej, deklaruje chęć powrotu do kraju w najbliższych latach. Na wzrost tendencji powrotnych wpływają obecnie uwarunkowania makroekonomiczne: pogarszająca się sytuacja gospodarcza w krajach zachodnioeuropejskich (zwłaszcza w Irlandii i Wielkiej Brytanii), spodziewane skutki kryzysu rynków finansowych oraz dobre, bardziej obiecujące niż w innych państwach europejskich perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Głównym celem programu „Masz PLan na powrót?” jest dostarczenie Polakom, którzy rozważają lub już podjęli decyzję o powrocie do kraju, niezbędnych informacji pozwalających odpowiednio przygotować się do powrotu oraz ponownie „zadomowić” się w Polsce.
 
- Masz PLan na powrót?” nie jest programem promocji Polski ani kampanią mającą wpływać na indywidualne decyzje naszych Rodaków o życiu poza granicami Polski czy o powrocie do kraju – komentuje Michał Boni, sekretarz stanu w kancelarii premiera i szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. I dodaje: - Inicjowaliśmy ten projekt jako wspólny, międzyresortowy wysiłek administracji na rzecz stworzenia systemowego rozwiązania, które ilustrowałoby dwie zasady: po pierwsze, administracja winna służyć wszystkim obywatelom w taki sam sposób, bez względu na to czy przebywają w kraju, czy też poza jego granicami. Po drugie, skoro Polacy tak chętnie korzystają z jednej z podstawowych wolności na jakich ufundowana jest UE tj. ze swobody przepływu osób, administracja musi sprostać ich nowym oczekiwaniom i potrzebom w tym zakresie. Program konsultowaliśmy z ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w doradztwie obywatelskim. Chcieliśmy stworzyć system, który będzie pomagał rozwiązywać konkretne, często bardzo indywidualne problemy Polaków wracających do kraju.
 
W ramach programu wsparcia „Masz PLan na powrót?” przygotowano specjalny poradnik zatytułowany „Powrotnik. Nawigacja dla powracających” dla osób, które zdecydowały się na powrót do kraju. Ma on formę praktycznych odpowiedzi na pytania, które zostały zebrane w wyniku analizy problemów, z jakimi borykają się powracający do kraju. Poradnik będzie dostępny w polskich placówkach konsularnych, polonijnych instytucjach społeczno-kulturalnych, w wybranych tytułach prasy polonijnej oraz w specjalnie przygotowanym serwisie internetowym www.powroty.gov.pl.

Na portalu każdy z internautów, obok aktualnych informacji na temat problemów związanych z ponowną organizacją życia i pracy w Polsce uzyskać może praktyczne i konkretne odpowiedzi na pytania zadane w formie elektronicznej. Odpowiedzi udzielają - nie później niż po upływie 14 dni od daty zarejestrowania przez system internetowy - eksperci, wyspecjalizowani pracownicy Europejskich Służby Zatrudnienia (EURES) oraz pracownicy ministerstw i wybranych urzędów państwowych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: