submenu
content

Podpisanie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei

25-02-2009

Uroczysta ceremonia podpisania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republika Korei oraz Porozumienia Administracyjnego w sprawie stosowania tej Umowy odbyła się 25 lutego 2009r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ze Strony polskiej Umowę i Porozumienie podpisał Pan Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w MPiPS, ze Strony koreańskiej Pan Si-Hyung Lee - Ambasador Republiki Korei w Polsce.


Z uwagi na to, że polsko-koreańska Umowa o zabezpieczeniu społecznym podlega ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, w najbliższych dniach Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, rozpocznie działania wymagane do uruchomiona procedury zmierzającej do ratyfikacji Umowy. Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony wymienią noty informujące o spełnieniu wszelkich wymogów dla wejścia w życie Umowy. Przewiduje się, że wejście w życie Umowy będzie możliwe już w IV kwartale 2009r. lub na początku roku 2010.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: