submenu
content
Spotkanie ministra z Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej /fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie ministra z Viviane... Spotkanie ministra z Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej /fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie ministra z Viviane... Spotkanie ministra z Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej /fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie ministra z Viviane...

Spotkanie ministra z Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej.

14-05-2013

Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w MPiPS spotkali się 13 maja 2013 r. z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Viviane Reding. Rozmowy koncentrowały się wokół trzech zagadnień: inicjatywy KE "kobiety w zarządach", listu czterech ministrów (Austrii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii) do prezydencji irlandzkiej w sprawie nadużywania swobody przepływu osób oraz opublikowanego 8 maja 2013 r. sprawozdania na temat obywatelstwa UE (The 2013 EU Citizenship Report).

Przewodnicząca Viviane Reding doprecyzowała intencje i założenia projektu dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych oraz podkreśliła znaczenie "potencjału" kobiet w gospodarce. Minister Kosiniak-Kamysz wspomniał o ważnym aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz projekcie zmian w zakresie urlopów rodzicielskich w Polsce.  


Ważnym punktem spotkania była refleksja nad listem ministrów spraw wewnętrznych i/lub migracji Austrii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii w sprawie nadużywania swobody przepływu osób. Zwrócono uwagę na brak danych statystycznych popierających tezy zawarte we wspomnianym liście oraz na fakt, że został on skierowany do prezydencji irlandzkiej na kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem przez KE projektu dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Uczestnicy spotkania podkreślili korzyści wynikające ze swobodnego przepływu osób w UE oraz przeanalizowali obecnie obowiązujące przepisy w tym obszarze (gł. dyr. 2004/38/WE).

W kontekście sprawozdania na temat obywatelstwa UE omówiono przede wszystkim rekomendację w sprawie usuwania barier dla przepływu pracowników, studentów i stażystów w UE (ramy jakości dla staży, transfer zasiłków dla bezrobotnych poszukujących pracy w innym państwie członkowskim niż kraj pochodzenia).

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: