submenu
content
Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej /Fot.J.Wójcik Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej /Fot.J.Wójcik Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej /Fot.J.Wójcik Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej /Fot.J.Wójcik Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej /Fot.J.Wójcik Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej /Fot.J.Wójcik Spotkanie ministrów ds.... Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej /Fot.J.Wójcik Spotkanie ministrów ds....

Spotkanie ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Grupy Wyszehradzkiej

17-05-2013

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział 17 maja 2013 roku w spotkaniu ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych Grupy Wyszehradzkiej, które odbywało się w Krakowie. Spotkanie wieńczy polskie przewodnictwo w V4/GW.
 
Ministrowie dyskutowali na temat wpływu przepisów prawa  pracy na wzrost gospodarczy, konkurencyjność, przedsiębiorczość i poziom zatrudnienia. Zgodzili się, że debata na temat koniecznych zmian w prawie pracy powinna także uwzględnić wyzwania globalizacji, zmiany demograficzne i poziom bezrobocia. Wymienili się informacjami na temat reform prawa pracy na poziomie krajowym w państwach V4.

- Grupy osób młodych wchodzących na rynek pracy, oczekują od państwa podania możliwości realizacji swoich ambicji i ich wsparcia - powiedział minister Kosiniak-Kamysz. - Dobrym rozwiązaniem jest telepraca czy subsydiowanie miejsc pracy.

Ministrowie przyznali, że równowaga pomiędzy interesami pracowników i pracodawców ma szczególne znaczenie, ale jest także wrażliwym punktem przy planowaniu reformy prawa pracy. Podkreślili potrzebę wymiany opinii odnośnie projektów i działań na szczeblu UE w obszarze prawa pracy, jak również koordynacji wspólnych stanowisk – gdzie to będzie możliwe, w celu wzmocnienia wpływu krajów V4 na proces decyzyjny w UE. Zgodzili się, że należy w sposób szczególny mieć na uwadze młodych ludzi, w związku z ich trudną sytuacja na rynku pracy. Wymienili się informacjami na temat planowanych i realizowanych działań mających na celu poprawę sytuacji młodych  ludzi na rynku pracy na szczeblu krajowym. Podkreślili wagę współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności poprzez wymianę opinii, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki na rzecz ludzi młodych.

W spotkaniu udział wzięli: Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w MPiPS, Ludmila Müllerová, Minister Pracy i Spraw Społecznych Czech, Ján Richter, Minister Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Słowacji oraz Sándor Czomba, Minister Stanu ds. Polityki Zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: