submenu
content
Seminarium "Cudzoziemcy na...

Cudzoziemcy na rynkach pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej

14-06-2013

 

Seminarium eksperckie "Cudzoziemcy na rynkach pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej" odbyło się w MPiPS w dniach 13-14 czerwca 2013 r. Zostało zorganizowane w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

 

W spotkaniu wzięli  udział eksperci czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych oraz węgierskiego Krajowego Urzędu Pracy, pracownicy Ambasady  Gruzji oraz  Mołdowy. Ze strony polskiej byli obecni eksperci Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz naukowcy z Instytutu Spraw Publicznych, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Ośrodka Badań nad Migracjami.

 

Pierwszy dzień seminarium  poświęcono omówieniu formuły Partnerstw na Rzecz Mobilności w kontekście migracji zarobkowych, tematem drugiego dnia była obecność obywateli Chin na rynkach pracy krajów V4.

 

Wystąpienia ekspertów oraz towarzyszące im dyskusje uwypukliły zarówno podobieństwa, jak i różnice w podejściu poszczególnych krajów do kwestii dostępu cudzoziemców do rynku pracy oraz ukazały specyfikę ich obecności na rynkach pracy oraz związane z nią wyzwania instytucjonalno-prawne. Komentarze ekspertów MSW, MG, OSW i ISP pozwoliły na wpisanie tych doświadczeń w szerszy kontekst ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowy.

 

Udział przedstawicieli ambasady Gruzji i Mołdowy w pierwszym dniu spotkania umożliwił  poznanie perspektywy krajów trzecich należących do Partnerstw na Rzecz Mobilności w kontekście realizowanych w ramach Partnerstw działań. 

 

Dwudniowe seminarium, oprócz wymiany informacji w obszarze zatrudniania cudzoziemców  i zidentyfikowania wspólnych obszarów problemowych, pozwoliło nawiązać kontakty robocze z instytucjami partnerskimi z państw Grupy Wyszehradzkiej, co w przyszłości może zaowocować rozwinięciem współpracy w obszarze migracji zarobkowej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: