submenu
content
Posiedzenie EPSCO Posiedzenie EPSCO Posiedzenie EPSCO Posiedzenie EPSCO Posiedzenie EPSCO Fot./ The Council of the European Union Posiedzenie EPSCO Fot./ The...

Obrady Rady EPSCO

16-10-2013

Podsekretarz stanu Radosław Mleczko 15 października  2013 r. wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich w Luksemburgu.

 

Głównym punktem posiedzenia był projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Prezydencja Litewska dążyła do wypracowania stanowiska Rady UE w celu rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.

 

Celem dyskutowanego projektu dyrektywy jest zapewnienie właściwego wdrożenia dyrektywy podstawowej czyli 96/71/WE. Z tego względu Polska uważa, że nowa dyrektywa może regulować wyłącznie kwestie wykonawcze, nie naruszając obowiązującej legislacji i orzecznictwa ETS oraz nie powodując wzrostu obciążeń regulacyjnych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W trakcie negocjacji Polska konsekwentnie odrzucała propozycje niezgodne z powyższymi założeniami, prezentując wraz z grupą 10 państw członkowskich rozwiązania kompromisowe korzystne zarówno dla pracowników delegowanych, jak i firm delegujących.

 

Z powodu odmiennych stanowisk państw członkowskich Rada UE nie przyjęła porozumienia ogólnego podczas tego posiedzenia.

 

Dodatkowo Ministrowie dyskutowali na temat:

  • działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia ludzi młodych,
  • oceny Semestru Europejskiego w roku 2013 w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej,
  • społecznego wymiaru Unii Gospodarczo-Walutowej.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: