submenu
content

Spotkanie w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników

13-12-2013

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad projektem dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Spotkaniu przewodniczył Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele partnerów społecznych oraz organizacji zainteresowanych procesem delegowania pracowników.

 

Podczas spotkania przedstawiona została treść przyjętej przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich propozycji porozumienia odnośnie projektu dyrektywy.

 

Uczestnicy spotkania  odnieśli się również do poszczególnych rozwiązań zawartych w projekcie dyrektywy, które są  aktualnie dyskutowane na forum UE i które mają kluczowe znaczenie dla procesu delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług.   

Spotkanie w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników  Spotkanie w sprawie projektu... Spotkanie w sprawie projektu... Spotkanie w sprawie projektu...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: