submenu
content

Podpisanie Umowy między RP a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym

22-11-2016

22 listopada 2016 r., w Jerozolimie, została podpisała Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym. Ze Strony Polskiej Umowę podpisała Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Umowa ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w Polsce i Państwie Izrael. Została ona oparta na międzynarodowych standardach obowiązujących w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, tj.: zasadzie równego traktowania, zasadzie swobodnego transferu (eksportu) świadczeń, zasadzie jedności stosowanego ustawodawstwa, zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia.

 

Umowa będzie miała zastosowanie do wszystkich osób, które podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednej lub obu Umawiających się Stron, członków ich rodzin oraz osób pozostałych przy życiu po tych osobach. Jej postanowienia odnoszącą się do takich świadczeń jak: świadczenia macierzyńskie, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe.

 

Związanie Polski Umową z Państwem Izrael:

  • pozwoli na uwzględnianie (sumowanie) okresów ubezpieczenia przebytych w Państwie Izrael, w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i odwrotnie),
  • pozwoli na transfer świadczeń osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,
  • zapewni ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych
  • na terytorium drugiego państwa.
     

Ponadto, postanowienia zawarte w Umowie mogą przyczynić się do poprawy współpracy gospodarczej między Polską a Państwem Izrael, przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na decyzje izraelskich firm o podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Takim inwestycjom, obok czynników typowo ekonomicznych, sprzyjają także odpowiednie podstawy prawne w zakresie zabezpieczenia społecznego, które m.in. chronią przed obowiązkiem podwójnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Z uwagi na to, że polsko-izraelska Umowa o zabezpieczeniu społecznym podlega ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, w najbliższych dniach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozpocznie działania wymagane do uruchomiona procedury zmierzającej do ratyfikacji Umowy. Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony wymienią noty informujące o spełnieniu wszelkich wymogów dla wejścia w życie Umowy.

Fot. P. Tracz / KPRM Fot. P. Tracz / KPRM Fot. P. Tracz / KPRM Fot. P. Tracz / KPRM Fot. P. Tracz / KPRM Fot. P. Tracz / KPRM
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: