submenu
content

Spotkanie ministrów i przedstawicieli partnerów społecznych Grupy Wyszehradzkiej

27-04-2017

W dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się wspólne spotkanie mministrów i przedstawicieli partnerów społecznych Grupy Wyszehradzkiej. Spotkaniu przewodniczyła Pani Minister E. Rafalska. Tematem spotkania było zwalczanie nadużyć na rynku pracy – wspólna odpowiedzialność; przykłady poprawy standardów społecznych.

 

Pani Minister Elżbieta Rafalska zaprezentowała ostatnie i projektowane zmiany jakie były wprowadzone przez Rząd polski jako odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.

Uzupełniając wypowiedź Pani Minister, Minister Szwed zaprezentował konkretne rozwiązania z obszaru prawa pracy.

 

Minister Marcin Zieleniecki omówił toczące się prace związane z modernizacją indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 

Zarówno Pani Minister, jak i przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan Pani Henryka Bochniarz wskazywały na działania Rady Dialogu Społecznego w Polsce.

 

Podczas debaty z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej zwracano uwagę na:

-        dobre wyniki krajów Grupy Wyszehradzkiej na rynku pracy;

-        wyzwania związane z digitalizacją i automatyzacją;

-        kwestie wzrostu płacy minimalnej z różnych punktów widzenia;

-        braki siły roboczej i zatrudnianie pracowników z krajów trzecich;

-        rozwój dialogu społecznego i konieczność podejmowania działań przez partnerów społecznych;

-        wspieranie mobilności wewnętrznej;

-        dostosowywanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i jego finansowanie;

-        zwalczanie nielegalnego zatrudnienia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: