submenu
content

Od 1 października 2017 r. więcej Polaków może wziąć udział w programie „Zwiedzaj i Pracuj Australia"

29-09-2017

Władze Australii zwiększyły limit wiz dla Polaków w ramach programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Dzięki dwustronnemu porozumieniu, od 1 października 2017 r. limit wiz dla obywateli RP i Australii zainteresowanych wzięciem udziału w czwartej edycji programu zostanie zwiększony do poziomu 500, co oznacza 300 dodatkowych miejsc!

 

WARUNKI UDZIAŁU W CZWARTEJ EDYCJI PROGRAMU 1 LIPCA 2017 - 30 CZERWCA 2018

 

O udział w programie mogą ubiegać się obywatele polscy spełniający poniższe warunki:

 

1.   Za główny cel udziału w programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;

2.   Mają ukończone osiemnaście lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli trzydziestu jeden

      lat;

3.   Nie mają dzieci pozostających na ich utrzymaniu;

4.   Posiadają ważny paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami, wydany nie wcześniej niż dziesięć lat przed złożeniem wniosku o wizę i który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt dni po zakończeniu planowanego pobytu;

5.   Posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż, lub wystarczające środki by zakupić taki bilet;

6.   Posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w programie w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;

7.   Spełniają wymogi zdrowotne określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne obejmujące opiekę szpitalną;

8.   Nie uczestniczyli wcześniej w programie „Zwiedzaj i Pracuj Australia"

9.   Mają wykształcenie wyższe, lub ukończyli przynajmniej dwa lata studiów licencjackich;

10. Legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

11. Przedstawią zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I PROCES APLIKACJI O WIZĘ

 

Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdą Państwo tutaj: https://www.mpips.gov.pl/praca/program-zwiedzaj-i-pracuj/program-zwiedzaj-i-pracuj-australia/

 

Po uzyskaniu zaświadczenia należy wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy. Informacje dotyczące procedury aplikacji o wizę, a także dostępnego limitu wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html,

a także na stronie Ambasady Australii w Warszawie: http://australia.pl/wsawpolski/Visas_and_Migration.html

 

UWAGA: AMBASADA AUSTRALII W WARSZAWIE NIE ROZPATRUJE WNIOSKÓW WIZOWYCH

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: