submenu
content

Monitoring przepływu pracowników między Polską a państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Minister właściwy ds. pracy od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 r., monitoruje skalę przepływu pracowników między Polską a państwami Unii Europejskiej oraz państwami EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Poniżej zamieszczone są wyciągi ze wszystkich dotychczasowych opracowań.

 X.2004 r.    IV.2005 r.    X.2005 r.    IV.2006 r.    X.2006 r.    IV.2007 r.

 X.2007 r.    IV.2008 r.     X.2008 r.  V.2009 r.    XI.2009 r.      V.2010 r.   XI 2010 r.  V.2011 r. - korekta

Uwaga!!! 

Ze względu na różne systemy ewidencjonowania przepływów migracyjnych w państwach członkowskich UE, wszystkie dane zawarte w poszczególnych wyciągach z monitoringów powinny być traktowane jako orientacyjny wskaźnik zainteresowania obywateli polskich danym rynkiem pracy, nie zaś jako ścisła liczba Polaków pracujących w danym państwie. Analizując poniższe dane trzeba uwzględnić także następujące czynniki:

  • dane nie obejmują pracy niezalegalizowanej; 
  • statystyki dot. liczby osób, które w danym okresie otrzymały zezwolenie na pracę lub ją podjęły, nie oznaczają faktycznej i stałej obecności takiej liczby pracowników – znaczna część zatrudnienia Polaków ma charakter sezonowy i krótkookresowy, a opuszczanie rynku pracy nie jest 
    rejestrowane;
  • zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, po nieprzerwanym 12-miesięcznym legalnym zatrudnieniu w państwie członkowskim utrzymującym rozwiązania przejściowe pracownik – obywatel „nowego” państwa członkowskiego UE uzyskuje stały dostęp do ryku pracy tego państwa (żadne z państw członkowskich nie dysponuje danymi w tym zakresie); 
  • monitorowanie przepływów migracyjnych jest utrudnione w warunkach swobody przepływu pracowników
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: