submenu
content

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2017 roku

Raport roczny za 2017 rok zawierający analizę sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych wg grup zawodów (zgodnie z KZiS) na poziomie krajowym i wg województw.

 

Do tekstu dołączony jest załącznik tabelaryczny zawierający informacje o: bezrobotnych, ofertach pracy oraz miernikach stosowanych w monitoringu w 2017 roku według wielkich grup zawodów, według elementarnych grup zawodów,  informacje o liczbie absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według ostatnio ukończonej szkoły z roku szkolnego 2015/2016 oraz o liczbie absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według ostatnio ukończonej szkoły z roku szkolnego 2016/2017.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: