submenu
content

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

 

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:
/4g447ytes7/skrytka
lub
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Dodanie prostszego adresu ułatwi adresowanie korespondencji do MRPiPS za pośrednictwem ePUAP.

 

Korzystanie z systemu możliwe jest po założeniu konta w systemie ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, wystawionego przez organ wskazany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 

Instrukcja

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie  http://epuap.gov.pl

 

 

Akceptowane formaty dokumentów

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

·        dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

.rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

.pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,

.doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

.odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

·        pliki graficzne:

.jpg (.jpeg),

.gif,

.tif (.tiff),

·        pliki skompresowane:

.zip format kompresji plików ZIP,

.rar format kompresji plików RAR.

 

 

Doręczanie dokumentów na informatycznych nośnikach danych

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych należy je dostarczyć w godzinach pracy (8.15 – 16.15) do Kancelarii Ogólnej MRPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5. Obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są: pamięć masowa USB 1.1/2.0, płyta CD-RW, płyta DVD-RW. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

·        osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,

·        adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),

·        przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Marek Kulawczyk dyrektor Departamentu Informatyki
Informację wprowadził/a: Jacek Szczepaniak
Data wytworzenia: 2011-09-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-11 11:48:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-12-11 11:48:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-12-10 10:42:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-12-07 14:37:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-12-07 14:36:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2014-12-30 12:03:50 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2014-12-30 12:02:43 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2014-12-30 12:01:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2014-06-06 09:51:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2011-09-08 13:31:02 Jacek Szczepaniak modyfikacja
11 2011-09-08 13:26:51 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [ESP_dokumentacja_interesanta_08-09-11.pdf]
12 2011-09-08 13:26:51 Jacek Szczepaniak modyfikacja
13 2011-09-08 13:26:12 Jacek Szczepaniak modyfikacja
14 2011-09-08 13:24:26 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [ESP_dokumentacja_interesanta_08-09-11.pdf]
15 2011-09-08 13:24:26 Jacek Szczepaniak modyfikacja
16 2011-09-08 13:22:07 Jacek Szczepaniak modyfikacja
17 2011-09-08 11:48:56 Jacek Szczepaniak utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: