submenu
content

Instrukcja korzystania z BIP MRPiPS

Strona podmiotowa BIP MRPiPS jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
 


Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP MRPiPS umożliwia menu przedmiotowe, umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów. Menu przedmiotowe zawiera informacje między innymi z zakresu działania ministerstwa i struktury organizacyjnej. Zawiera  projekty aktów prawnych, plan prac legislacyjnych, dział: wolne stanowiska pracy w MRPiPS oraz zamówienia publiczne. Ponadto umieszczone są przyciski umożliwiające: przejście na stronę główną biuletynu informacji publicznej, wyświetlenie mapy serwisu lub wyświetlenie tej instrukcji.

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego, znajdującego się po lewej stronie ekranu. Po kliknięciu na wybrany odnośnik rozwija się  właściwa treść strony, zamieszczona w środkowej części ekranu. Poniżej menu górnego (niebieska belka) znajduje się menu nawigacji,  wskazujące użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

Powrót do strony głównej BIP MRPiPS możliwy jest poprzez kliknięcie przycisku "wstecz" lub na znajdujący się w najwyższej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem "Biuletyn Informacji Publicznej". Przejście do strony głownej MRPiPS możliwe jest poprzez klikniecie na znajdujacy się w najwyższej części ekranu pasek graficzny z ikoną Orła i napisem Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej lub klikniecie na napis  Strona główna. W prawym górnym rogu można wybrać wielkość czcionki, lub klikając na napis Wersja kontrastowa wybrać widok przystosowany dla  osób słabowidzących.

W górnej części ekranu, na niebieskiej belce, umieszczone  są przyciski umożliwiające szybkie przejście do informacji najczęściej odwiedzanych, tj. Projekty aktów prawnych, Rekrutacja, Zamówienia publiczne, Kontakt oraz przycisk Szukaj. W pole to należy wpisać wyszukiwaną frazę, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub nacisnąć czerwony znak graficzny (szukaj) znajdujący się po prawej stronie. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Z rejestru  dowiemy się, kto jest autorem informacji, kto  wprowadził informację,  poznamy datę wytworzenia informacji oraz  liczbę jej wyświetleń. Po kliknięciu na sprawdź historię zmian dowiemy się, ile było modyfikacji i kto ich dokonywał.

W Biuletynie, oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader. Przy każdym pliku podany jest jego format oraz wielkość, np. .pdf 100 KB, co należy odczytać jako dokument utworzony w formacie .pdf i mający wielkość 100 KB.

Wykaz formatów plików stosowanych na stronie BIP MPiPS:
 
.pdf – Portable Document Format (format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader),
.doc – dokument programu Microsoft Word,
.xls – dokument programu Microsoft Excel,
.zip – ZIP file format (format kompresji plików),
.rar – RAR file format (format kompresji plików),
.txt/csv - ang. Comma Separated Values (forma przechowywania danych w plikach tekstowych, gdzie wartości rozdzielone są przecinakmi lub innymi znakami, np. średnikami).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Jacek Szczepaniak
Informację wprowadził/a: Jacek Szczepaniak
Data wytworzenia: 2011-06-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-11 11:14:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-08-11 11:11:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-12-10 10:26:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-12-10 10:22:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2011-06-17 11:18:57 Jacek Szczepaniak modyfikacja
6 2011-06-17 11:16:49 Jacek Szczepaniak modyfikacja
7 2011-06-17 11:15:32 Jacek Szczepaniak modyfikacja
8 2011-06-17 10:51:33 Wacław Konewko modyfikacja
9 2011-06-17 11:14:45 Jacek Szczepaniak utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: