submenu
content
 
1 Monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 28-12-2017

Monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

 

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi miesięczny monitoring stopy bezrobocia na poziomie krajowym, rozumianej jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo oraz oblicza procentowe zmiany krajowej stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane gromadzone i przetwarzane w powyższym zakresie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy, w sytuacji wystąpienia poziomu dynamiki stopy bezrobocia równego lub wyższego niż 7% w dwóch następujących po sobie miesiącach w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, minister właściwy do spraw pracy, po zasięgnięciu opinii Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji na krajowym rynku pracy, przedstawia Radzie Ministrów informację na temat tej dynamiki oraz bieżącą informację o wynikach w gospodarce sporządzoną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Po uzyskaniu ww. informacji Rada Ministrów podejmie decyzję o wydaniu stosownego rozporządzenia, w którym określi w szczególności skalę pomocy, o której mowa w ustawie, jak również okres stosowania tej pomocy.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Funduszy
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-12-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-10-23 14:08:15 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wrzesien 2018 r..pdf]
2 2018-10-23 14:08:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2018-10-22 13:31:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2018-10-03 13:43:03 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - sierpien 2018 r..pdf]
5 2018-10-03 13:43:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2018-08-29 09:20:28 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia lipiec 2018 r..pdf]
7 2018-08-29 09:20:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2018-08-03 13:23:27 Piotr Wasiak usunięcie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - maj 2018 r..pdf]
9 2018-08-03 13:23:27 Piotr Wasiak modyfikacja
10 2018-07-31 13:34:52 Piotr Wasiak dodanie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczegolnych rozwiazaniach zwiazanych z ochrona miejsc pracy - czerwiec 2018 r..pdf]
11 2018-07-31 13:34:52 Piotr Wasiak modyfikacja
12 2018-06-26 10:15:06 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - maj 2018 r..pdf]
13 2018-06-26 10:15:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2018-05-28 07:50:11 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia- kwiecien 2018 r..pdf]
15 2018-05-28 07:50:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2018-04-26 07:26:56 Małgorzata Podrażka edycja pliku [marzec 2018.pdf]
17 2018-04-26 07:26:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2018-03-28 11:46:31 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia luty 2018 r..pdf]
19 2018-03-28 11:46:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
20 2018-02-23 16:05:34 Piotr Wasiak dodanie pliku [styczen2018.pdf]
21 2018-02-23 16:05:34 Piotr Wasiak usunięcie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - grudzien 2017 r..pdf]
22 2018-02-23 16:05:34 Piotr Wasiak modyfikacja
23 2018-01-26 13:39:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
24 2018-01-26 13:36:02 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - grudzien 2017 r..pdf]
25 2018-01-26 13:36:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
26 2017-12-28 15:53:43 Piotr Wasiak usunięcie pliku [pazdziernik 2017.pdf]
27 2017-12-28 15:53:43 Piotr Wasiak modyfikacja
28 2017-12-28 13:10:10 Piotr Wasiak modyfikacja
29 2017-12-28 13:09:14 Piotr Wasiak dodanie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczegolnych rozwiazaniach zwiazanych z ochrona miejsc pracy - listopad 2017 r..pdf]
30 2017-12-28 13:09:14 Piotr Wasiak modyfikacja
31 2017-11-27 10:29:32 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2017.pdf]
32 2017-11-27 10:29:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
33 2017-10-25 10:25:33 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wrzesien 2017.pdf]
34 2017-10-25 10:25:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
35 2017-09-25 14:09:32 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2017.pdf]
36 2017-09-25 14:09:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
37 2017-08-25 12:41:32 Małgorzata Podrażka edycja pliku [lipiec 2017.pdf]
38 2017-08-25 12:41:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
39 2017-07-26 07:18:48 Małgorzata Podrażka edycja pliku [czerwiec 2017.pdf]
40 2017-07-26 07:18:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
41 2017-06-27 11:07:40 Małgorzata Podrażka edycja pliku [maj 2017.pdf]
42 2017-06-27 11:07:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
43 2017-05-26 12:26:54 Małgorzata Podrażka edycja pliku [kwiecien 2017.pdf]
44 2017-05-26 12:26:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
45 2017-04-26 12:36:15 Wacław Konewko edycja pliku [monit_bezrobocia_marzec 2017.pdf]
46 2017-04-26 12:36:15 Wacław Konewko modyfikacja
47 2017-03-24 07:33:58 Małgorzata Podrażka edycja pliku [luty 2017.pdf]
48 2017-03-24 07:33:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
49 2017-02-23 15:02:11 Małgorzata Podrażka edycja pliku [styczen 2017.pdf]
50 2017-02-23 15:02:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
51 2017-02-21 09:15:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
52 2017-01-27 07:48:17 Małgorzata Podrażka edycja pliku [grudzien 2016.pdf]
53 2017-01-27 07:48:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
54 2016-12-22 16:29:10 Joanna Wójcik-Tarnowska edycja pliku [listopad 2016.pdf]
55 2016-12-22 16:29:10 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
56 2016-12-22 16:27:44 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
57 2016-12-14 10:19:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
58 2016-11-30 10:30:03 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2016.pdf]
59 2016-11-30 10:30:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
60 2016-10-26 10:55:58 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wrzesien 2016.pdf]
61 2016-10-26 10:55:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
62 2016-09-27 11:23:43 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2016.pdf]
63 2016-09-27 11:23:43 Małgorzata Podrażka modyfikacja
64 2016-08-31 14:49:44 Małgorzata Podrażka edycja pliku [lipiec 2016 r..pdf]
65 2016-08-31 14:49:44 Małgorzata Podrażka modyfikacja
66 2016-07-25 10:31:17 Małgorzata Podrażka edycja pliku [czerwiec 2016.pdf]
67 2016-07-25 10:31:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
68 2016-06-23 12:12:43 Maria Włodarczyk dodanie pliku [maj 2016.pdf]
69 2016-06-23 12:12:43 Maria Włodarczyk usunięcie pliku [kwiecien 2016 r..pdf]
70 2016-06-23 12:12:43 Maria Włodarczyk modyfikacja
71 2016-05-25 13:27:10 Małgorzata Podrażka edycja pliku [kwiecien 2016 r..pdf]
72 2016-05-25 13:27:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
73 2016-05-02 11:49:32 Maria Włodarczyk dodanie pliku [marzec 2016.pdf]
74 2016-05-02 11:49:32 Maria Włodarczyk usunięcie pliku [luty 2016.pdf]
75 2016-05-02 11:49:32 Maria Włodarczyk modyfikacja
76 2016-03-23 13:03:48 Małgorzata Podrażka edycja pliku [luty 2016.pdf]
77 2016-03-23 13:03:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
78 2016-02-26 10:33:05 Małgorzata Podrażka edycja pliku [styczen 2016 r..pdf]
79 2016-02-26 10:33:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
80 2016-01-29 12:25:42 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitoring_grudzien 15.pdf]
81 2016-01-29 12:25:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
82 2015-12-29 13:39:03 Maria Włodarczyk dodanie pliku [MONITOROWANIE do DF.pdf]
83 2015-12-29 13:39:03 Maria Włodarczyk usunięcie pliku [pazdziernik 2015 1.pdf]
84 2015-12-29 13:39:03 Maria Włodarczyk modyfikacja
85 2015-12-02 11:50:45 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2015 1.pdf]
86 2015-12-02 11:50:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
87 2015-12-01 16:53:07 Joanna Wójcik-Tarnowska edycja pliku [pazdziernik 2015.pdf]
88 2015-12-01 16:53:07 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
89 2015-10-28 09:41:58 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wrzesien 2015.pdf]
90 2015-10-28 09:41:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
91 2015-09-30 14:16:42 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2015.pdf]
92 2015-09-30 14:16:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
93 2015-08-27 14:21:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
94 2015-08-27 14:21:05 Małgorzata Podrażka edycja pliku [lipiec 2015.pdf]
95 2015-08-27 14:21:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
96 2015-07-31 12:51:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
97 2015-07-31 12:51:16 Małgorzata Podrażka edycja pliku [czerwiec 2015.pdf]
98 2015-07-31 12:51:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
99 2015-06-26 10:31:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
100 2015-06-26 10:30:59 Małgorzata Podrażka edycja pliku [maj 2015.pdf]
101 2015-06-26 10:30:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
102 2015-05-28 11:33:27 Małgorzata Podrażka edycja pliku [kwiecien15.pdf]
103 2015-05-28 11:33:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
104 2015-04-30 13:25:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
105 2015-04-29 12:42:25 Małgorzata Podrażka edycja pliku [marzec 2015.pdf]
106 2015-04-29 12:42:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
107 2015-03-30 14:48:41 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [luty15.pdf]
108 2015-03-30 14:48:41 Małgorzata Podrażka modyfikacja
109 2015-03-30 14:47:54 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [luty15.pdf]
110 2015-03-30 14:47:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
111 2015-03-30 14:47:21 Małgorzata Podrażka edycja pliku [luty15.pdf]
112 2015-03-30 14:47:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
113 2015-02-27 13:45:53 Małgorzata Podrażka edycja pliku [styczen15.pdf]
114 2015-02-27 13:45:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
115 2015-02-02 07:25:19 Małgorzata Podrażka edycja pliku [grudzien_2.pdf]
116 2015-02-02 07:25:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
117 2015-01-30 13:56:17 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [grudzien 2014.pdf]
118 2015-01-30 13:56:17 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [listopad 2014.pdf]
119 2015-01-30 13:56:17 Katarzyna Kołodziej modyfikacja
120 2014-12-29 15:02:27 Małgorzata Podrażka edycja pliku [listopad 2014.pdf]
121 2014-12-29 15:02:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
122 2014-11-28 13:20:31 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2014 r..pdf]
123 2014-11-28 13:20:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
124 2014-10-31 08:12:39 Wacław Konewko edycja pliku [31.10.14_Monitorowanie stopy bezrobocia.pdf]
125 2014-10-31 08:12:39 Wacław Konewko modyfikacja
126 2014-10-30 15:10:26 Magdalena Górska dodanie pliku [Monitorowanie stopy bezrobocia.pdf]
127 2014-10-30 15:10:26 Magdalena Górska usunięcie pliku [sierpien 2014.pdf]
128 2014-10-30 15:10:26 Magdalena Górska modyfikacja
129 2014-09-30 12:54:30 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2014.pdf]
130 2014-09-30 12:54:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
131 2014-09-01 07:15:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
132 2014-09-01 07:10:35 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia.pdf]
133 2014-09-01 07:10:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
134 2014-09-01 07:09:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
135 2014-09-01 07:07:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
136 2017-12-28 14:08:14 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: