submenu
content
 
1 Ogłoszenie o naborze na członków Rady do spraw Polityki Senioralnej I kadencji 29-02-2016

Ogłoszenie o naborze na członków Rady do spraw Polityki Senioralnej I kadencji

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, aby nowopowstała Rada mogła się stać forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

 

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek; administracja rządowa; organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz związki i porozumienia tych podmiotów; organizacje pracodawców oraz związki zawodowe; uczelnie i instytucje badawcze.

 

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

Wersję elektroniczną na adresy e-mail:  , z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RPS I kadencji.

 

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RPS I kadencji.

 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 17 marca 2016 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Polityki Senioralnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-02-29
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-29 13:20:01 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Form_zgl_I_kaden_RPS.doc]
2 2016-02-29 13:20:01 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Ogloszenie_o_naborze_na_czlonkow_RPS_I_kadencji.docx]
3 2016-02-29 13:20:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-02-29 13:20:01 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: