submenu
content
 
1 Sekretarz Stanu MRPiPS - Krzysztof Michałkiewicz 05-01-2016
2 Sekretarz Stanu MRPiPS - Stanisław Szwed 05-01-2016
3 Podsekretarz Stanu MRPiPS - Elżbieta Bojanowska 05-01-2016
4 Podsekretarz Stanu MRPiPS - Marcin Zieleniecki 05-01-2016
5 Podsekretarz Stanu MRPiPS - Bartosz Marczuk 05-01-2016
6 P.O. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Kasprzyk 10-05-2016
7 Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Kasprzyk 31-10-2017

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Kasprzyk

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: