submenu
content
Pokaż wszystkie
Lp. Tytuł Operacja Autor zmiany Data zmiany
35901 Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektóre inne ustawy [dodanie pliku Uwagi MSZ] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-21 12:42:06
35902 Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracow [modyfikacja] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-21 11:31:08
35903 Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracow [dodanie pliku Założenia projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (projekt z 15 czerwca 2010 r.)] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-21 11:27:30
35904 Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracow [utworzenie dokumentu] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-21 11:27:09
35905 Otwarty nabór partnerów [modyfikacja] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-20 11:27:40
35906 Otwarty nabór partnerów [dodanie pliku Otwarty nabór partnerów] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-20 11:24:05
35907 Otwarty nabór partnerów [utworzenie dokumentu] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-20 11:23:37
35908 Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” [modyfikacja] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-16 10:55:35
35909 Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” [modyfikacja] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-16 10:53:17
35910 Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” [dodanie pliku Ogłoszenie o otwartym konkursie] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-16 10:52:25
35911 Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” [dodanie pliku Aneks do harmonogramu programu] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-16 10:51:28
35912 Dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” [utworzenie dokumentu] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-16 10:49:29
35913 Rozeznanie cenowe w zakresie wykonania usługi cateringowej na potrzeby konferencji 90-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia [dodanie pliku Wstępny opis przedmiotu planowanego zamówienia] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-15 11:37:02
35914 Rozeznanie cenowe w zakresie wykonania usługi cateringowej na potrzeby konferencji 90-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia [modyfikacja] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-15 11:36:06
35915 Rozeznanie cenowe w zakresie wykonania usługi cateringowej na potrzeby konferencji 90-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia [utworzenie dokumentu] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-15 11:35:24
35916 Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – II etap, okres realizacji lata 2011-2013. [edycja pliku Załącznik nr 1] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-13 18:05:34
35917 Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – II etap, okres realizacji lata 2011-2013. [dodanie pliku Załącznik nr 2] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-13 18:05:15
35918 Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – II etap, okres realizacji lata 2011-2013. [dodanie pliku Załącznik nr 2] Mał‚gorzata Harasimiuk 2010-07-13 13:15:58
35919 Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektóre inne ustawy [dodanie pliku Odpowiedź MPiPS na uwagi Ministra Skarbu] Jacek Szczepaniak 2010-07-07 11:06:42
35920 Wykaz organizacji pożytku publicznego - archiwalny [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na dzień 5 lipca 2010 r.] Jacek Szczepaniak 2010-07-07 10:02:34
1  ««««  1792  1793  1794  1795  1796  1797  1798  1799  1800  »»»»  1839
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: