submenu
content
Pokaż wszystkie
Lp. Tytuł Operacja Autor zmiany Data zmiany
41 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - znak sprawy 36/BA/US/2018. dodanie pliku [Zalacznik nr 1 do Ogloszenia - FO.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 14:00:55
42 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - znak sprawy 36/BA/US/2018. dodanie pliku [Zalacznik nr 2 do Ogloszenia - FC.xlsx] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 14:00:55
43 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - znak sprawy 36/BA/US/2018. dodanie pliku [Zalacznik nr 2 do Ogloszenia - FC.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 14:00:55
44 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - znak sprawy 36/BA/US/2018. dodanie pliku [zalacznik nr 1 do wzoru umowy.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 14:00:55
45 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - znak sprawy 36/BA/US/2018. dodanie pliku [zalacznik nr 2 do wzoru umowy.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 14:00:55
46 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - znak sprawy 36/BA/US/2018. dodanie pliku [Ogloszenie o zamowieniu.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 14:00:55
47 Dzienniki Urzędowe MRPiPS - rok 2018 dodanie pliku [Dziennik Urzedowy MRPiPS poz. 26_2018.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 13:54:04
48 Dzienniki Urzędowe MRPiPS - rok 2018 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-10-31 13:54:04
49 Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta prawnego ds. realizacji zadań w zakresie orzekania i legislacji w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Orzekania i Legislacji w zakresie Świadczeń Rodzinnych i Bezskładkowych Świadczeń Opiekuńczych w Departamencie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego DSZ-4 utworzenie dokumentu Monika Jankowska 2018-10-31 12:52:34
50 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. FZZ.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
51 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. RCL.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
52 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. PRACODAWCY RP.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
53 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. OPZZ.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
54 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. MKIDN.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
55 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. PGRP.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
56 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. MON.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
57 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. MF.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
58 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. LEWIATAN.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
59 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
60 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego dodanie pliku [Odp. PUODO.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-10-31 12:48:58
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  1839
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: